Kód kurzu: MOC 2823« Krok zpět

Windows Server 2003 – správa zabezpečení sítě

V průběhu tohoto pětidenního kurzu se studenti podrobně seznámí s postupem plánování a zavádění bezpečnostních strategií v sítích s operačními systémy Windows 2003. Výklad zahrnuje nejdůležitější témata, mezi něž patří správa certifikačních autorit a distribuce certifikátů, zajištění bezpečnosti serverů s různými rolemi v infrastruktuře, zabezpečení bezdrátových sítí či ochrana hraničních bodů sítě pomocí firewallů. Výklad dále zahrnuje bezpečné řešení vzdáleného přístupu, ochranu dat na lokálních discích či používání čipových karet pro ověřování klientů.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 27 250 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 27 250 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 650,00 EUR 268,00 EUR 50

Uživatelská náročnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro správce či systémové inženýry, kteří mají pevné základy v oblasti implementace Windows 2000 či Windows Server 2003 sítí a nejzákladnější informace o bezpečnostních technologiích.

Co Vás naučíme

Co vás naučíme:

 • vypracovat strategii pro plánovánía konfiguraci autorizace a autentizace v sítích s více doménovými lesy
 • instalovat, konfigurovat a spravovat certifikační autoritu
 • nastavovat, vydávat a spravovat certifikáty
 • plánovat a zavádět certifikáty pro čipové karty a řešit problémy s nimi
 • plánovat a zavádět EFS a řešit problémy s ním spojené
 • plánovat, nastavovat a zajišťovat základní úroveň zabezpečení pro členské servery
 • plánovat, nastavovat a zavádět úrovně zabezpečení pro servery se speciálními rolemi
 • plánovat, nastavovat, zavádět a zajišťovat základní úroveň zabezpečení klientských počítačů
 • plánovat a zavádět službu SUS
 • plánovat a zavádět technologie pro bezpečný přenos dat a řešit související problémy
 • plánovat a zavádět bezpečné bezdrátové sítě
 • plánovat a zavádět bezpečné hraniční sítě pomocí MS ISA Serveru 2000
 • zabezpečit vzdálený přístup

  Požadované vstupní znalosti

  Zkušenosti se zaváděním Windows 2000 či Windows Server 2003 infrastruktury, znalost Active Directory, základní znalost služeb WWW, FTP či elektronické pošty, zkušenost se síťovými službami jako DNS, DHCP či WINS.

  Metody výuky

  Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

  Studijní materiály

  Originální učebnice firmy Microsoft v anglickém jazyce.

  Osnova kurzu

  Modul 1: Strategie plánování a konfigurace autorizace a autentizace
 • teorie skupin a strategie jejich využívání v prostředí Windows Serveru 2003
 • tvorba vztahů důvěryhodnosti v prostředí Windows Serveru 2003
 • plánování, zavádění a správa autorizačních postupů pomocí skupin
 • součásti modelu autentizace
 • plánování a zavádění strategie autentizace

  Modul 2: Instalace, konfigurace a správa certifikačních autorit

 • úvod do PKI a problematiky certifikačních autorit
 • instalace certifikační autority
 • správa certifikační autority
 • zálohování a obnova certifikační autority

  Modul 3: Konfigurace, nasazení a správa certifikátů

 • nastavení šablon pro vydávání certifikátů
 • vydávání a odvolávání certifikátů pro uživatele a počítače
 • správa certifikátů

  Modul 4: Plánování, zavádění a řešení potíží s certifikáty pro čipové karty

 • úvod do vícefaktorové autentizace
 • plánování a zavádění infrastruktury s čipovými kartami
 • správa a řešení potíží při nasazování čipových karet

  Modul 5: Plánování, zavádění a řešení potíží s šifrováním EFS

 • úvod do technologie EFS
 • zavádění EFS do prostředí se samostatnými počítači Windows XP
 • plánování a zavádění EFS v doménovém prostředí v rámci PKI
 • implementace sdílení EFS
 • řešení potíží s EFS

  Modul 6: Plánování, konfigurace a nasazení základní úrovně zabezpečení pro členské servery
 • úvod do základní míry zabezpečení členských serverů
 • plánování základní míry zabezpečení členských serverů
 • nastavení dalších parametrů zabezpečení
 • nasazení bezpečnostních šablon

  Modul 7: Plánování, nastavení a zavádění základní úrovně zabezpečení pro specifické serverové role

 • plánování a nastavení základní úrovně zabezpečení pro řadiče domény
 • plánování a nastavení základní úrovně zabezpečení pro servery služby DNS
 • plánování a nastavení základní úrovně zabezpečení pro významné servery síťové struktury
 • plánování nastavení základní úrovně zabezpečení pro souborové a tiskové servery
 • plánování a nastavení základní úrovně zabezpečení pro servery se službou IIS

  Modul 8: Plánování, nastavení, zavádění a zajištění základní úrovně zabezpečení pro klientské počítače

 • plánování a zavádění základní úrovně zabezpečení pro počítače klientů
 • nastavení a zajištění základní úrovně zabezpečení pro počítače klientů
 • plánování a zavádění politiky pro omezení využití softwaru
 • zavádění zabezpečení pro mobilní klienty

  Modul 9: Plánování a zavádění služby Software Update Services

 • úvod do problematiky služby Software Update Services a správy aktualizací
 • plánování strategie správy aktualizací
 • zavádění infrastruktury služby SUS

  Modul 10: Plánování, nasazení a řešení potíží s bezpečným přenosem dat po síti

 • metody bezpečného síťového přenosu
 • úvod do technologie IPSec
 • plánování bezpečných síťových přenosů
 • zavádění bezpečných síťových přenosů
 • řešení potíží s komunikací IPSec

  Modul 11: Plánování a zavádění bezpečných bezdrátových sítí

 • úvod do zabezpečení bezdrátových sítí
 • zavádění autentizace pomocí protokolu 802.1x
 • plánování strategie zabezpečení bezdrátové sítě
 • zavádění zabezpečení bezdrátové sítě
 • řešení potíží s bezdrátovými sítěmi

  Modul 12: Plánování a zavádění zabezpečení hraničních sítí pomocí produktu MS ISA Server 2004

 • úvod k produktu MS ISA Server 2004
 • instalace a správa MS ISA Serveru 2004
 • zabezpečení hraniční sítě pomocí MS ISA Serveru 2004
 • plánování hraniční sítě
 • nasazení hraniční sítě
 • publikování serverů v hraniční síti
 • zabezpečení částí MS ISA Serveru 2004

  Modul 13: zabezpečení vzdáleného přístupu

 • úvod k technologiím vzdáleného přístupu a souvisejícím slabinám
 • plánování strategie vzdáleného přístupu
 • nasazení karantény pro kontrolu vzdáleného přístupu
 • Předchozí kurzy

  žádný předchozí kurz

  Navazující kurzy

  žádný navazující kurz
  Tištěná příručka MOC 2823

  Cena:
  6950 CZK
  Elektronická příručka MOC2823

  Cena:
  6750 CZK
  Tištěná příručka MOC 2823

  Cena:
  268 EUR
  Elektronická příručka MOC2823

  Cena:
  Možnost volby materiálu v tištěné, nebo elektronické podobě.
  Uvedené ceny jsou bez DPH.