Kód kurzu: JJB1« Krok zpět

Vývoj pomocí Enterprise JavaBeans

Kurz nabízí účastníkům možnost seznámit se s technologií Enterprise JavaBeans 3. Enterprise JavaBeans je standard pro implementaci aplikační logiky na Java EE serverech, který je navržen s ohledem na komponentní programování a distribuované vyrovnávání zátěže serverů. Nedílnou částí Enterprise JavaBeans je i architektura JPA pro abstrakci přístupu do databáze formou datových objektů (POJO). Kurz se věnuje oběma částem stejně jako praktickému nasazování aplikací na aplikační servery Java EE (GlassFish nebo JBoss).

kurz nahrazen kurzem D77742 - Java EE 6/7: Develop Business Components with JMS & EJBs

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 46 500 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 46 500 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 2 125,00 EUR v ceně kurzu 50

Uživatelská náročnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen programátorů a architektům, kteří již ovládají základní tvorbu webových aplikací a chtějí vytvářet rozsáhlejší aplikace v Java EE.

Co Vás naučíme

 • Identifikovat problémy, pro které je EJB vhodným řešením
 • Vytvořit komponentu aplikační logiky - session bean
 • Používat Java Persistence API, JPQL a přístup do databáze
 • Zasílat zprávy pomocí JMS a vyvolávat message-driven beany
 • Pracovat s výjimkami a chybovými stavy EJB
 • Definovat správně transakce nad EJB
 • Vystavit session bean jako webovou službu

Požadované vstupní znalosti

Je nutné mít zkušenosti s webovými aplikacemi se Servlety a JSP. Je vhodné mít přehled o SQL a návrhu relačních databází.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

1. Úvod do architektury

 • Přehled Java EE a začlenění EJB
 • Vlastnosti EJB
 • Komponenty
 • Distribuované systémy
 • Vláknový model
 • AOP
 • JNDI

2. Session Beans

 • Stateless session bean
 • Stateful session bean
 • Životní cyklus beanu
 • Vzdálené vs. blízké volání
 • Interceptor

3. JPA Persistence

 • Implementace JPA - Hibernate, EclipseLink
 • EntityManager
 • Datové objekty jako entitní beany
 • Mapování entit na SQL tabulky
 • Vztahy entitních objektů
 • JPQL a dotazy do databáze
 • Pokročilé mapování objektů

4. Transakce

 • Obecně o transakcích, úroveň odstínění
 • Použití transakcí s EntityManagerem
 • Deklarativní transakce na session beanech

5. Message-Driven Beans

 • Odesílání zpráv a JMS
 • Message-driven bean a jeho životní cyklus

6. Timer Service

 • Plánování a periodicky se opakující akce v EJB
 • Timer Service API
 • Spouštění session beanů
 • Spouštění message-driven beanů

7. Bezpečnost a řízení přístupu

 • Možnosti řízení přístupu v Java EE
 • Deklarativní přístup
 • Testování v kódu

8. EJB 3.0 a web services

 • Co jsou webové služby, SOAP, WSDL
 • Vystavení session beanu jako webové služby
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů