Kód kurzu: RUBYPROG1« Krok zpět

Programování v jazyce Ruby

Chcete umět programovat v jazyce Ruby? Naučíme vás tento moderní jazyk používat pro práci s řetězci, regulárními výrazy, ve skriptech pro editaci souborů nebo jako klasický program, přičemž vytvoříte jednoduchý TCP server a klienta. Vše nezávisle na platformě Unix, Windows či Mac. Především si ale osvojíte objektové uvažování, neboť právě striktní objektovost je jednou z předností jazyka Ruby.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 10 200 CZK v ceně kurzu 30
Brno3 9 600 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava3 345,00 EUR v ceně kurzu 30

Uživatelská náročnost

Co Vás naučíme

 • Naučíme Vás, jak v jazyce efektivně pracovat a „objektově“ uvažovat - protože Ruby je jeden z nejstriktněji objektových jazyků. Kurz probíhá způsobem krok za krokem, s využitím praktických příkladů, takže není třeba znát nic kromě obecných základů programování.

Požadované vstupní znalosti

 • Účastníci kurzu by měli znát obecné základy programování, znalost některého objektového jazyka je výhodou.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami. Vzhledem ke způsobu výuky jsou jednotlivé problémy probírány s ohledem k potřebám konkrétního příkladu. Probírané příklady lze také přizpůsobit potřebám účastníků a kurz přizpůsobit jejich znalostem.

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky a funkční skripty v elektronické podobě.

Osnova kurzu

Úvod

 • základní vlastnosti Ruby
 • porovnání s ostatními jazyky (PHP, C, Python, Java, atd.)
 • proč používat právě Ruby?
 • Základyjazyka
 • struktura kódu, komentáře, proměnné a přiřazení datové typy
 • operátory a výrazy, logické výrazy
 • čísla a řetězce
 • práce s řetězci, regulární výrazy
 • seznamy (pole), hashe
 • (slovníky) a práce s nimi

Skripty

 • vytvoření skriptu a jeho spuštění
 • interaktivní konzole
 • argumenty příkazového řádku
 • přesměrování
 • skripty v UNIXu a ve Windows

Řízení běhu programu

 • příkazy pro větvení
 • cykly
 • bloky

Práce se soubory

 • obecně třída IO (input-output)
 • standardní vstup a výstup
 • základy práce se soubory,
 • otevírání, čtení, zápis
 • editace pomocí regulárních výrazů

Chyby a výjimky

 • seznámení se s výjimkami
 • vyvolání, zachycení a obsluha výjimek
 • složitější použití výjimek

Sockety a vlákna

 • vytvoření jednoduchého TCP
 • klienta a serveru

Používání knihoven

 • standardní sada knihoven
 • jak instalovat rozšíření?
 • rubygems
 • příklad s instalací ovladače
 • pro databázi sqlite3 a jeho použití

Objektové

programování

 • definice tříd, funkcí a metod
 • dědičnost
 • jmenné prostory
 • moduly a mixiny
 • dynamické změny objektů za běhu
 • rekurze
 • tvorba jednoduchého stromového
 • objektu
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.