Kód kurzu: MOC 6232« Krok zpět

Programování a nasazení databáze Microsoft SQL Server 2008

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit implementovat databáze v Microsoft SQL Serveru 2008, používat jeho nástroje, vytvářet databáze, datové typy a tabulky, používat XML, vytvářet a ladit indexy, implementovat datovou integritu, vytvářet pohledy a uložené procedury a používat Service Broker.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 29 250 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 29 250 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 250,00 EUR 50

Komu je kurz určen

 • Tento kurz je určen IT specialistům, kteří chtějí získat znalosti v oblasti nasazení a programování databází SQL Serveru 2008 R2

Co Vás naučíme :

 • Lépe pochopit databázový systém SQL Server a jeho konfiguraci
 • Pracovat s datovými typy
 • Návrh a implementace tabulek, práce se schematy
 • Návrh a implementace pohledů
 • Popsat a porozumět struktuře indexů, vhodně zvolit datové typy v indexu
 • Identifikovat strukturu tabulky a implementovat clusterovaný index či haldu
 • Porozumět exekučním plánům
 • Navrhnout a nasadit neclusterované indexy, krycí indexy a indexy s vloženými sloupci
 • Používat dočasné tabulky, tabulkové proměnné a příkaz MERGE
 • Popsat a použít transakce
 • Zachytit a ošetřit chyby v T-SQL
 • Navrhnout a nasadit skalární či tabulkové funkce
 • Navrhovat a nasadit omezení
 • Navrhnout a nasadit trigger
 • Popsat a použít SQL CLR
 • Používat datový typ XML a schemata
 • Používat klauzuli FOR XML a XPath dotazy
 • Popsat a použít souřadnicové datové typy v SQL Serveru
 • Porozumět a použít fulltextové vyhledávání

Požadované vstupní znalosti

 • Znalost jazyka T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778 nebo GOC277
 • Základní znalost konceptu relačních databází
 • Základní znalost operačního systému

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Úvod do SQL Server 2008 R2 a jeho nástrojů
 • Úvod do platformy SQL Server
 • Základy práce s nástroji pro SQL Server
 • Konfigurace služeb SQL Server
Práce s datovými typy
 • Popis datových typů v SQL Serveru
 • Práce s textovými typy
 • Konverze dat
 • Práce se speciálními typy
Návrh a nasazení tabulek
 • Návrh tabulek
 • Práce se schematy
 • Tvorba a změny struktury tabulek
Návrh a nasazení pohledů
 • Představení objektu pohled
 • Tvorba a správa pohledů
 • Pohledy a výkon
Plánování strategie indexů
 • Základní koncept indexů
 • Použití datových typů v indexech
 • Jednoduchý a složený index
Datové struktury v SQL Serveru
 • Datová struktura tabulek
 • Práce s clusterovaným indexem
 • Návrh efektivního clusterovaného indexu
Exekuční plán
 • Popis exekučního plánu
 • Základní úlohy v exekučním plánu
 • Práce s exekučním plánem
Zvýšení výkonu dotazů pomocí neclusterovaného indexu
 • Návrh efektivního neclusterovaného indexu
 • Nasazení indexu
 • Použití nástroje Database Engine Tuning Advisor
Návrh a nasazení uložených procedur
 • Tvorba uložených procedur
 • Uložené procedury s parametry
 • Změna exekučního kontextu v proceduře
 • Použití MERGE příkazu
 • Nasazení a použití různých typů tabulek
 • Použití tabulkových proměnných
Tvorba aplikací s konkurenčním přístupem
 • Úvod do transakcí
 • Úvod do konceptu uzamykání
 • Správa uzamykání
 • Izolace transakcí
Zachycení a ošetření chybových stavu v T-SQL
 • Návrh zachytávání výjimek
 • Implementace ošetření chybových stavů
 • Strukturované ošetření chybových stavů v T-SQL
Návrh a nasazení uživatelem definovaných funkcí
 • Návrh a nasazení skalárních funkcí
 • Návrh a nasazení tabulkových funkcí
 • Doporučené postupy
 • Alternativy k funkcím
Zajištění datové integrity pomocí omezení
 • Vynucení datové integrity
 • Nasazení doménové integrity
 • Nasazení referenční integrity
Odpověď na změnu dat pomocí triggerů
 • Návrh DML triggerů
 • Nasazení DML triggerů
Nasazení řízeného kódu v SQL Serveru
 • Úvod do integrace SQL CLR
 • Nasazení a konfigurace sestavení
 • Použití SQL CLR
Použití XML dat v SQL Serveru
 • Úvod do datového typu XML a XML schémat
 • Uložení XML dat
 • Nasazení XML datového typu
Dotazování XML dat
 • Použití klauzule FOR XML
 • Úvod do XQuery
 • Rozklad XML
Použití souřadnicových datových typů
 • Úvod do prostorových dat
 • Práce s prostorovými daty v SQL Serveru
 • Použití souřadnicových dat v aplikacích
Práce s fulltextovými indexy a dotazy
 • Úvod do fulltextových indexů
 • Nasazení fulltextových indexů
 • Fulltextové dotazy a funkce
    Tištěná příručka MOC 6232

    Cena:
    6950 CZK
    Elektronická příručka MOC 6232

    Cena:
    6750 CZK
    Tištěná příručka MOC 6232

    Cena:
    268 EUR
    Elektronická příručka MOC 6232

    Cena:
    250 EUR
    Možnost volby materiálu v tištěné, nebo elektronické podobě.
    Uvedené ceny jsou bez DPH.


    Graf návazností kurzů