Kód kurzu: MOC 5179« Krok zpět

Office Communications Server 2007 – nasazení a správa telefonních služeb

Na tomto dvoudenním kurzu se naučíme plánovat, nasadit a poté spravovat telefonní služby v produktu Microsoft Office Communications Server 2007. V kurzu si představíme různé scénáře zapojení Office Communications Server 2007 do firemní infrastruktury a popíšeme spolupráci jednotlivých komponent Office Communications Server 2007.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha2 12 950 CZK v ceně kurzu 20
Brno2 12 950 CZK v ceně kurzu 20
Bratislava2 280,00 EUR 153,00 EUR 20

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro IT odborníky, kteří se zabývají komunikací v realném čase a její infrastrukturou, případně se chtějí naučit, jak nasadit Microsoft Office Communications Server 2007.

Co Vás naučíme

 • Nasadit a udržovat telefonní služby pomocí Office Communications Serveru 2007.
 • Plánovat a zavádět Office Communications Server 2007 v prostředí s pobočkovou ústřednou.
 • Plánovat a zavádět Office Communications Server 2007 v enterprise prostředí.
 • Popsat a monitorovat tok hovorů v Office Communications Serveru 2007.

  Požadované vstupní znalosti

 • Obeznámenost s koncepty Active Directory
 • Obeznámenost s koncepty Exchange 2007
 • Obeznámenost s koncepty Sharepointu
 • Základní znalost Microsoft Office 2007 nebo Microsft Office 2003
 • Základní znalost a zkušenost s Windows Serverem 2003
 • Základní znalost a zkušenosti se sítěmi

  Metody výuky

  Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na počítačích ve vlastním tempu

  Studijní materiály

  Originální učebnice firmy Microsoft v anglickém jazyce

  Osnova kurzu

  Modul 1: Nasazení a údržba telefonie pomocí Office Communications Serveru 2007

  Office Communications Server 2007 podporuje jak PBX telekomunikace, tak SIP telekomunikace. Modul popisuje základní komponenty celopodnikového telefonního řešení, jako je PSTN, PBX, SIP-PSTN brány a koncové body, upozorňuje na fakta, která je potřeba vzít v úvahu při zabezpečení hlasových služeb. Modul popisuje úvahy při návrhu Active Directory a sítí vzhledem k implementaci Office Communications Serveru 2007. Modul se zabývá instalací Office Communicatoru 2007 koncovým uživatelům. V modulu se take představí nástroje Office Communications Serveru 2007 pro správu a monitoring hlasových řešení.

  • Představení součástí telefonního řešení
  • Začlenění Office Communications Serveru 2007 do podnikové telefonie
  • Architektura pro nasazení Office Communications Serveru 2007
  • Návrh sítě pro Office Communications Serveru 2007
  • Zabezpečení hlasových služeb
  • Instalace klientů
  • Správa a monitorování hlasových služeb pomocí administrativních nástrojů

  Modul 2: Plánování a zavádění Office Communications Serveru 2007 v prostředí s pobočkovou ústřednou

  Uživatelé mohou využívat telefonii pomocí klientů Office Communications Serveru 2007, jako je Office Communicator 2007, Microsoft Office Mobile Communicator 2007, Microsoft Office Web Communicator, Microsoft SIP koncový bod nebo koncových bodů SIP jiných výrobců. Modul popisuje nasazení celopodnikových hlasových služeb založených na SIP-to-PBX spolupráci, SIP-to-IP-PBX spolupráci, začlenění Office Communications Serveru 2007 jako IP-PSTN brány.

  • Konfigurace topologie pro zavedení
  • Přehled konfigurace a zavedení klientů

  Modul 3: Plánování a zavedení Office Communications Serveru 2007 v enterprise prostředí

  V prostředí s nasazeným Office Communications Serverem 2007 mohou uživatelé komunikovat s uživateli vnitřní telefonní sítě i s uživateli vzdálených sítí. Tento modul popisuje vlastnosti hlasových služeb, jako je třeba směrování hovorů. Modul představuje komponenty celopodnikového řešení Office Communications Serveru 2007, jako jsou Office Communicator klienti, brány, Mediation Server, Front End Server, Access Edge Server, Director, Media Relay a multipoint control unit (MCU), interaktivní aplikace a SIP klienty.

  • Přehled celopodnikového řešení hlasových služeb
  • Přehled směrování
  • Konfigurace jednotlivých komponent
  • Připojení se do vzdálené pobočky

  Modul 4: Monitorování a údržba Office Communications Serveru 2007

  Office Communications Server 2007 umožňuje příchozí i odchozí hovory mezi uživateli vnitřní telefonní sítě a externími PSTN uživateli i mezi uživateli vnitřní PBX sítě a uživateli Office Communicatoru. Porozumění protokolům a toku hovorů může pomoci při řešení problémů nebo vylepšení směrování. Tento modul popisuje použité protokoly, tok hovorů mezi uživateli interní telefonní sítě a Office Communications Serverem 2007. Navíc modul popisuje dostupné nástroje pro monitorování toku hovorů.

  • Zálohování a obnova Office Communications Serveru 2007
  • Monitorování Office Communications Serveru 2007
  • Archivování a služba CDR
  • Monitorování protokolů hlasových služeb
  • Monitorování toku hovorů v prostředí Office Communications Serveru 2007

 • Předchozí kurzy

  žádný předchozí kurz

  Navazující kurzy

  žádný navazující kurz
  Tištěná příručka MOC 5179

  Cena:
  3950 CZK
  Tištěná příručka MOC 5179

  Cena:
  153 EUR
  Uvedené ceny jsou bez DPH.