Kód kurzu: MOC 50401« Krok zpět

Návrh databází a programování SQL serveru pro pokročilé

Kurz pro všechny vývojáře, kteří umějí vytvořit view či uloženou proceduru, ovládají jazyk T-SQL, ale zajímají se o správný návrh struktury databáze, tvorbu optimálních dotazů, přístupové datové vrstvy, zabezpečení, práci s transakcemi a zámky, návrh XML struktur a práce s nimi.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 28 900 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 28 900 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 242,00 EUR 50

Uživatelská náročnost

Komu je kurz určen

 • Vývojářům, kteří chtějí postupovat optimálně při návrhu databází, tvorbě programových objektů, zabezpečení a dotazů

Co Vás naučíme :

 • Jak postupovat při návrhu databáze
 • Navrhovat výkonnostně optimální databáze
 • Navrhovat zabezpečení
 • Navrhovat programové objekty
 • Navrhovat výkonnostně optimální dotazy
 • Navrhovat transakce a konkurenční přístup k objektům
 • Navrhnout strategii pro použití XML

Požadované vstupní znalosti

Mezi základní předpoklady patří znalost struktury databáze minimálně na úrovni kurzu MOC 6232, dobrou znalost jazyka T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778 a obecné základní znalosti administrace databázového systému.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce a je dododávána v elektronické formě (PDF dokument).

Osnova kurzu

Návrh koncepčního modelu databáze
 • Přehled návrhu databáze
 • Shromažďování požadavků
 • Tvorba koncepčního modelu databáze
 • Entity Framework
Návrh logického modelu databáze
 • Doporučené postupy při tvorbě logického modelu
 • Plánování OLTP aktivity
 • Vyhodnocení a posouzení logického modelu
Návrh fyzického modelu databáze
 • Volba datových typů
 • Návrh tabulek
 • Návrh datové integrity
Návrh databáze z hlediska optimálního výkonu
 • Doporučené postupy pro návrh indexů
 • Návrh rozkládání tabulek
 • Návrh objektu Plan Guide
 • Návrh škálovatelných databází
Návrh zabezpečení v SQL Serveru 2008
 • Přehled metod zabezpečení
 • Nasazení řízení identity a přístupu
 • Doporučení pro bezpečný vývoj v SQL Serveru 2008
 • Doporučení pro bezpečné nasazování v SQL Serveru 2008
 • Doporučení pro zabezpečení operací
Návrh strategie pro přístup k datům
 • Doporučení pro návrh bezpečnostní strategie
 • Návrh pohledů
 • Návrh uložených procedur
 • Návrh uživatelem definovaných funkcí
Návrh optimalizace dotazů
 • Okolnosti optimalizace dotazů
 • Nahrazení kurzorů
 • Rozšíření množinových operací
Návrh strategie konkurenčního přístupu a transakčního zpracování
 • Doporučené postupy pro práci s transakcemi
 • Definice izolačních úrovní transakcí
 • Doporučení pro návrh odolné transakční strategie
Návrh strategie použití XML
 • Návrh uložení XML dat
 • Návrh dotazování XML dat
 • Návrh strategie datové konverze
Návrh komponent MS SQL 2008 Serveru
 • Přehled komponent MS SQL 2008 Serveru
 • Návrh architektury služby Service Broker
 • Návrh strategie řízení dat službou Service Broker
 • Návrh dostupnosti služby Service Broker
 • Přehled fulltextového vyhledávání
 • Návrh strategie fulltextového vyhledávání

    Předchozí kurzy

    žádný předchozí kurz

    Navazující kurzy

    žádný navazující kurz
    Elektronická příručka MOC 50401

    Cena:
    6400 CZK
    Elektronická příručka MOC 50401

    Cena:
    242 EUR
    Uvedené ceny jsou bez DPH.