Kód kurzu: MOC 2071« Krok zpět

Microsoft SQL Server 2000 – vyhledávání s Transact–SQL

Účastníci se naučí pomocí jazyka SQL získat požadovaná data z databáze, vložit nová, upravit stávající nebo odstranit již nepotřebná data. Při získávání dat z tabulky prostřednictvím SELECTu se naučíte, jak pomocí podmínek specifikovat právě ta data, která potřebujete, jak je setřídit, seskupit, sumarizovat, jak provádět dotazy nad vícero tabulkami a také jak provádět komplexnější dotazy za pomocí subdotazů. Vkládání nových dat, úpravu stávajících nebo mazání nepotřebných dat se naučíte nejen pomocí jednořádkového vstupu, ale i v závislosti na jiných tabulkách. V závěru kurzu se účastník přehledově seznámí s možnostmi vytváření objektů, jako je view - pohled, uložená procedura, trigger a uživatelem definovaná funkce.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha2 11 150 CZK v ceně kurzu 20
Brno2 11 150 CZK v ceně kurzu 20
Bratislava2 250,00 EUR 153,00 EUR 20

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uživatelé, kteří potřebují získávat data z relačních databází. Znalost jazyka SQL je nezbytnou výbavou každého databázového administrátora, developera i datového analytika.

Co Vás naučíme

 • Popsat použití a provádění Transact-SQL příkazu.
 • Nástroje pro dotazování MSSQL Serveru.
 • Příkazy SELECT pro získávání dat.
 • Grupování a sumarizace dat pomocí Transact-SQL.
 • Spojování a získávání data z více tabulek.
 • Použití subdotazů
 • Modifikace dat v tabulkách.
 • Dotaz na textové pole s full-textovým vyhledáváním.
 • Další objekty v databázi - pohledy, procedury, triggery.

Požadované vstupní znalosti

Zkušenosti z používáním MS Windows 2000. Znalosti základů relačních databází, včetně logického a fyzického návrhu databáze, integrity dat, vztahy mezi tabulkami a sloupci, primární a foreign klíče, relace. Způsob ukládání dat do tabulek.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Úvod do Transact-SQL

 • Dotazovací jazyk Transact-SQL
 • Typy Transact-SQL
 • Syntaxe Transact-SQL
 • Použití SQL Server Books Online

  Použití nástrojů pro dotazování

 • Dotazovací nástroj SQL Query Analyzer
 • Použití nástroje Object Browser v nástroji Query Analyzer
 • Použití osql utility
 • Vytvoření a spuštění T-SQL skriptů

  Získání dat

 • Získání dat pomocí příkazu SELECT
 • Filtrování dat
 • Formátování výsledku dotazu
 • Jak dotazy pracují
 • Optimalizace výkonu dotazů
 • Získání dat a manipulace s výsledkem

  Grupování a sumarizace dat

 • Výběr TOP n hodnot
 • Použití agregačních funkcí
 • Základy použití GROUP BY
 • Sumarizace dat pomocí klauzule HAVING
 • Používání COMPUTE a COMPUTE BY klauzulí
 • Pokročilejší grupování a sumarizace dat

  Získávání dat z více tabulek

 • Použití aliasů pro názvy tabulek
 • Výběr dat z více tabulek - JOIN
 • Pokročilejší dotazy na více tabulek

  Použití subdotazů

 • Úvod do subdotazů
 • Použití subdotazu jako odvozené tabulky
 • Použití subdotazu vracejícího jednu hodnotu
 • Použití korelovaných subdotazů
 • Použití EXISTS a NOT EXISTS klauzulí
 • Pokročilejší práce se subdotazy

  Modifikace dat

 • Použití transakcí v T-SQL
 • Vložení dat (INSERT)
 • Mazání dat (DELETE)
 • Update dat (UPDATE)
 • Optimalizace výkonu
 • Modifikace dat subdotazy

  Full-Textové dotazy

 • Úvod do Microsoft Search Service
 • Komponenty Microsoft Search Service
 • Získání informací o Full-Text Indexes
 • Psaní Full-Textových dotazů
 • Full-Textové dotazy

  Úvod do programování objektů

 • Zobrazení zdrojového textu objektů
 • Úvod do pohledů (VIEW)
 • Výhody pohledů
 • Vytvoření pohledu
 • Úvod do uložených procedur (Stored Procedures)
 • Úvod do triggerů (Triggers)
 • Úvod do uživatelem definovaných funkcí
 • Práce s pohledy
 • Předchozí kurzy

  Navazující kurzy

  žádný navazující kurz
  Tištěná příručka MOC 2071

  Cena:
  3950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2071

  Cena:
  153 EUR
  Uvedené ceny jsou bez DPH.