Kód kurzu: MOC 2073« Krok zpět

Microsoft SQL Server 2000 – programování databáze

Účastníci se naučí implementovat databáze, vytvářet tabulky, používat datové typy v tabulkách, zajišťovat datovou integritu (primární klíč, cizí klíč, unique, not null hodnota, check), vytvářet a spravovat indexy, pohledy na data v tabulkách, uložené procedury a uživatelem definované funkce, zajišťovat „komplexnější“ datovou integritu pomocí triggerů, používat distribuované dotazy, a tak získávat data uložená na jiných relačních zdrojích, optimalizovat dotazy, řídit transakce a zámky.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 24 950 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 24 950 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 625,00 EUR 268,00 EUR 50

Pro koho je kurz určen

Kurz je pro IT profesionály, kteří budou implementovat, spravovat nebo se projektově podílet na řešeních založených na Microsoft SQL Serveru 2000.

Co Vás naučíme

 • Popsat součásti SQL Serveru 2000
 • Pochopit architekturu a návrh databázových aplikací
 • Vytvářet objekty v jazyce Transact-SQL
 • Vytvářet a spravovat databáze
 • Implementovat datovou integritu
 • Plánovat, vytvářet a spravovat indexy
 • Vytvářet, používat a spravovat pohledy, uložené procedury, triggery a uživatelsky definované funkce
 • Získávat data z jiných zdrojů pomocí distribuovaných dotazů
 • Analyzovat SQL dotazy a optimalizovat jejich výkon
 • Spravovat transakce a zámky

Požadované vstupní znalosti

 • Konfigurace a používání operačních systémů Microsoft Windows 2000.
 • Principy návrhu a terminologie relačních databází
 • Logické a fyzické modely databází
 • Základy jazyka SQL (příkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

  Metody výuky

  Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

  Studijní materiály

  Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

  Osnova kurzu

  Úvod

  • Co je SQL Server?
  • Integrace SQL Serveru
  • Databáze SQL Serveru
  • Zabezpečení SQL Serveru
  • Práce se SQL Serverem

  Přehled programování SQL serveru

  • Návrh aplikační architektury
  • Programovací nástroje SQL serveru
  • Jazyk Transact-SQL
  • Elementy jazyka Transact-SQL
  • Způsoby spouštění Transact-SQL příkazů

  Vytvoření a správa databáze

  • Vytvoření databáze
  • Vytvoření filegroup
  • Správa databáze
  • Úvod do datových struktur

  Vytváření datových typů a tabulek

  • Vytváření datových typů
  • Vytváření tabulek
  • Generování jedinečných hodnot v poli - Identity
  • Generování skriptů

  Implementace datové integrity

  • Typy datové integrity
  • Možnosti implementace integrity dat
  • Vytvoření omezení - Constraints
  • Typy omezení
  • Aktivace a deaktivace omezení
  • Použití implicitních hodnot (Default) a pravidel
  • Volba vhodného typu datové integrity

  Indexy

  • Úvod do indexů
  • Architektura indexů
  • Jak SQL Server získává uložená data
  • Jak SQL Server udržuje indexové struktury
  • Rozhodování o indexování sloupců

  Vytváření a údržba indexu

  • Vytvoření indexu
  • Natavení parametrů indexu
  • Údržba indexů
  • Úvod do databázových statistik
  • Dotazování tabulky sysindexes
  • Indexování s použitím Průvodce pro ladění indexů

  Implementace pohledů

  • Úvod do pohledů (Views)
  • Výhody pohledů
  • Tvorba pohledů
  • Modifikace dat prostřednictvím pohledů
  • Optimalizace výkonu použitím pohledů

  Implementace uložených procedur

  • Úvod do uložených procedur
  • Vytváření, spouštění, modifikace a odstranění uložených procedur
  • Použití parametrů v uložených procedurách
  • Spouštění tzv. Extended stored procedures
  • Ošetření vyjímek v uložených procedurách
  • Vlivy uložených procedur na výkonnost SQL Serveru

  Implementace uživatelsky definovaných funkcí

  • Co je uživatelsky definovaná funkce
  • Vytváření uživatelských funkcí
  • Příklady použití

  Implementace triggerů

  • Úvod do triggerů
  • Vytváření triggerů
  • Jak triggery pracují
  • Příklady triggerů
  • Vlivy triggeru na výkonnost

  Programování v distribuovaném prostředí

  • Úvod do distribuovaných dotazů
  • Spuštění Ad-hoc dotazů
  • Nastavení link serveru
  • Spuštění dotazu na link serveru
  • Správa distribuovaných transakcí
  • Modifikace dat na link serverech
  • Použití dělených pohledů

  Optimalizace dotazů

  • Úvod do optimalizátoru dotazů
  • Získávání informací o exekučního plánu dotazu
  • Použití tzv. indexů pokrývajících dotaz
  • Strategie indexování
  • Vlastní optimalizace dotazu

  Analýza dotazů

  • Dotaz s použitím AND operátoru
  • Dotaz s použitím OR operátoru
  • Dotaz s JOIN operátorem

  Správa transakcí a zámků

  • Úvod do transakcí a zámků
  • Správa transakcí
  • Zámky SQL Serveru
  • Správa zámků
 • Předchozí kurzy

  žádný předchozí kurz

  Navazující kurzy

  žádný navazující kurz
  Tištěná příručka MOC 2073

  Cena:
  6950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2073

  Cena:
  268 EUR
  Uvedené ceny jsou bez DPH.