Kód kurzu: MOC 2074« Krok zpět

Microsoft SQL Server 2000 – návrh a implementace OLAP řešení

Kurz se v ucelené a přehledné formě zabývá prostředím Microsoft SQL 2000 Analytical Services. Účastníci získají znalosti, které jsou nezbytné pro vytváření a správu kostek, s tím souvisí návrh a údržba dimenzí, způsob uložení kostek a jejich pravidelná aktualizace, zálohování a obnova OLAP databází, práce s klienty a úvod do Data Mining.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 26 950 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 26 950 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 675,00 EUR 268,00 EUR 50

Pro koho je kurz určen

Kurz je pro datové analytiky a IT profesionály, kteří se budou podílet na návrhu, implementaci a rozvoji OLAP řešení Analytických služeb produktu MS SQL Server 2000.

Co Vás naučíme

 • Definovat pojem OLAP a jeho úlohu v prostředí datových skladů
 • Navrhovat multidimensionální datová tržiště se schématy Star nebo Snowflake
 • Definovat podstatné komponenty kostky
 • Porozumět architektuře Analytických služeb
 • Vytvářet dimenze z relačních tabulek
 • Porozumět různým typům dimenzí
 • Nastavit vlastnosti dimezí
 • Konstruovat OLAP dimenze ze zdrojových dat
 • Vytvářet kostky pomocí průvodce
 • Vytvářet a používat měřítka
 • Vyvíjet a používat virtuální kostky
 • Navrhovat uložení kostky a jejích agregací
 • Aktualizovat dimenze a kostky při změně dat
 • Optimalizovat zpracování dimenzí a kostek
 • Vytvářet partitions uvnitř kostek
 • Implementovat jednoduché kalkulace pomocí syntaxe MDX. a dopočítávaných členů
 • Používat MS Excel 2000 jako OLAP front-end aplikaci
 • Porozumět modelu Data Mining v prostředí OLAP a Microsoft datových skladů
 • Analyzovat data pomocí drillthrough a writeback
 • Navrhovat a implementovat přístupová práva pro kostku a její dimenze
 • Využívat DTS služby k automatickému zpracování kostek a jejich dimenzí
 • Vytvářet virtuální kostky na základě uživatelských požadavků

Požadované vstupní znalosti

 • Zkušenosti s používáním MS Windows 2000
 • Základní znalosti MS SQL Serveru 2000

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Úvod do prostředí datových skladů a OLAP

 • Úvod do datových skladů
 • Definice OLAP řešení
 • Vysvětlení návrhu datových skladů
 • Vysvětlení OLAP modelů
 • Využití OLAP kostek

  Využití průvodců Analytických služeb

 • Definice pojmů
 • Přehled nástroje Analysis Manager
 • Příprava před vytvářením kostek
 • Vytvoření cvičné kostky Sales
 • Zásobení kostky daty
 • Zobrazení výsledků

  Architektura Analytických služeb

 • Přehled Microsoft Data Warehouse
 • Komponenty Analytických služeb
 • Metadata Repository
 • Možnosti při ukládání kostek
 • Architektura klientů OLAP
 • Integrované OLAP komponenty v prostředí MS Office 2000

  Vytváření dimenzí kostek

 • Základy dimenzí
 • Sdílené a privátní dimenze
 • Práce se standardními dimenzemi
 • Základní nastavení dimenzí
 • Práce s dimenzí typu “Parent-Child“

  Pokročilé nastavení dimenzí

 • Práce s úrovněmi a hierarchiemi
 • Práce s časovou dimenzí
 • Vytvoření hierarchie “custom rullup“
 • Pojem člen a jeho vlastnosti
 • Virtuální dimenze

  Zpracování kostek a měřítek

 • Vlastnosti kostek
 • Práce s kostkami
 • Vlastnosti měřítek
 • Práce s datovými měřítky
 • Definice vlastností kostky
 • Práce s vlastností “disabled“

  Případová studie - kostka Store expense

 • Vytvoření kostky
 • Aktualizace kosty

  Správa uložení a optimalizace kostky

 • Uložení kostky na serveru
 • Průvodce pro návrh uložení kostky
 • Agregace na analytickém serveru
 • Optimalizace uložení kostky
 • Ladění uložení kostky

  Vkládání dat do kostek a dimenzí

 • Úvod do vkládání dat do kostek a dimenzí
 • Vkládání dat do dimenzí
 • Vkládání dat do kostek
 • Optimalice vkládání dat
 • Možné problémy

  Správa sekcí - partitions

 • Úvod do sekcí kostky
 • Vytváření sekcí
 • Používání pokročilých nastavení
 • Slučování sekcí

  Provádění výpočtů pomocí MDX

 • Vytváření dopočítávaných členů
 • Vytváření ne-měřítkových dopočítávaných členů
 • Použití funkcí v dopočítávaných členech
 • Další výpočtové metody

  Virtuální kostky

 • Vlastnosti virtuálních kostek
 • Vybudování virtuální kostky
 • Vytvoření dopočítavaných členů

  Využítí MS Excelu jako OLAP klienta

 • OLAP komponenty v MS Office2000
 • Použití kontingenčních tabulkek v Excelu
 • Použití kontingenčních grafů
 • Práce s lokálními kostkami
 • Vytvořeni OLAP-webové stránky

  Používání Actions, Drillthrough, and Writeback

 • Vytváření tzv. Actions
 • Provádění a význam datových Drillthrough
 • Porozumění aktivitě Writeback

  Správa zabezpečení

 • Úvod do zabezpečení Analytických služeb
 • Právo Administrátora
 • Přihlašovací práva uživatelů
 • Databázové role
 • Implementace zabezpečení dimenzí
 • Správa rolí v kostce

  Využití DTS služeb pro OLAP řešení

 • Úvod do DTS služeb
 • Spouštění a časování DTS balíčků
 • DTS úkol “Analysis Services Processing Task“
 • Kopírování a archivace OLAP databází

  Data Mining

 • Úvod do modelu Data Mining
 • Testování modelu Data Mining
 • Vytvoření modelu Data Mining s daty OLAP
 • The Dependency Network Browser

  Případová studie - práce s databází Foodmart

 • Vytvoření kostky Warehouse
 • Vytvoření kostky Sales
 • Vytvoření virtuálni kostky Warehouse & Sales
 • Předchozí kurzy

  žádný předchozí kurz

  Navazující kurzy

  žádný navazující kurz
  Tištěná příručka MOC 2074

  Cena:
  6950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2074

  Cena:
  268 EUR
  Uvedené ceny jsou bez DPH.