Kód kurzu: MSEXEW13« Krok zpět

Microsoft Excel 2013- pro ekonomy + procvičování

Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel 2013 a zaměřen na vysvětlení a procvičení ekonomických funkcí a výpočtů na konkrétních příkladech. U účastníků kurzu se předpokládají předchozí znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Excel 2013 – praktické využití. Účastníci kurzu se naučí na praktických příkladech využívat nástroje a funkce Excelu pro efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších modelů a přehledů. Pokud si účastníci chtějí látku tohoto kurzu co nejvíce procvičit, doporučuje se místo tohoto kurzu navštívit kurz Microsoft Excel 2013 pro ekonomy + procvičování. Na tomto kurzu si na rozdíl od 2denního kurzu Microsoft Excel pro ekonomy probíranou látku mnohem více procvičíte a vyzkoušíte na více příkladech.

Workshop Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 12 000 CZK v ceně kurzu 0
Brno3 10 800 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava3 375,00 EUR v ceně kurzu 0

Uživatelská náročnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pokročilejší uživatele především z ekonomické praxe, kteří v Excelu pracují a používají běžné nástroje (filtry, základní výpočty - vzorce a funkce, formátování tabulek apod.), kteří chtějí svou práci zefektivnit a poznat některé nové nástroje a funkce pro tvorbu nejrůznějších modelů, přehledů a analýz.

Co vás naučíme

Účastníci kurzu se naučí na praktických příkladech používat nástroje a funkce Excelu pro efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších modelů a přehledů.

Požadované vstupní znalosti

 • Microsoft Excel základní kurz
 • Microsoft Excel praktické využití

  Metody výuky

  Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

  Studijní materiály

  Příručka společnosti GOPAS podle programu kurzu.

  Osnova kurzu

  Rozšiřující možnosti kontingenčních tabulek

  • rekapitulace základních postupů
  • vytvoření jiného souhrnu
  • vytvoření vlastních výpočtových polí, položek
  • možnosti formátování KT
  • seskupování dat v KT
  • vestavěné souhrnné funkce pro analýzu dat
  • kontingenční grafy

  Vyhledávací funkce - vyhledávání dat v datových skladech

  • SVYHLEDAT (VLOOKUP), VVYHLEDAT (HLOOKUP)
  • POZVYHLEDAT (MATCH)
  • INDEX
  • ZVOLIT (CHOOSE)

  Podmíněné formátování dat

  • s odkazem na hodnotu
  • s odkazem na výsledek vzorce

  Možnosti ověřování vstupních dat - omezení vstupu dat

  • na hodnoty uvedené v seznamu
  • délkou zadávaného textu
  • na celočíselnost
  • datum v intervalu

  Grafy

  • sledování průběhu - doplnění trendu do grafu, predikce budoucího stavu, porovnání různých trendů
  • chybové úsečky - porovnávání plán-skutečnost
  • vyhlazení průběhu klouzavými průměry

  Základní statistické funkce pro výpočet odhadů

  • FORECAST
  • LINTREND (TREND)
  • LINREGRESE (LINEST)

  Tvorba variantních tabulek - scénáře

  • vytvoření scénářů
  • výstupy ze scénářů - souhrnné zprávy
  • práce se správcem scénářů

  Hledání řešení (Back solver)

  Vkládání ovládacích prvků na list

  • rozvírací seznam
  • zatržítko
  • přepínač
  • číselník

  Vytváření skupin a přehledů

  • automatické přehledy
  • ruční vytváření skupin a přehledů

  Možnosti načtení textového souboru do Excelu

  • otevření textového souboru
  • import textového souboru
  • rozklad textu do sloupců

  Některé obecně použitelné funkce v příkladech

  • KDYŽ (IF), další logické funkce - A (AND), NEBO (OR)
  • HODNOTA (VALUE) - převod textu na číslo
  • SUMIF, COUNTIF - podmíněné výpočty
  • funkce nahrazující PRŮMĚR - MODE, MEDIAN (modus, medián)
  • SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT)
  • základní datumové funkce - DNES, DEN, MĚSÍC, ROK, DENTÝDNE
  • datumové funkce pro práci s pracovními dny - NETWORKDAYS, WORKDAY
  • vybrané textové funkce - ZLEVA, ČÁST, PROČISTIT

  Finanční funkce v příkladech

  • funkce počítající s anuitou - BUHODNOTA (výpočet budoucí hodnoty investice); SOUČHODNOTA (výpočet současné hodnoty jistiny); POČET.OBDOBÍ, PLATBA, PLATBA.ÚROK, ÚROKOVÁ.MÍRA
  • funkce peněžního toku - periodické, neperiodické peněžní toky

  Komplexní příklad - Rozbor mezd

  • formátování tabulky
  • doplnění jednoduchých dopočtů - průměry, podmíněné výpočty pomocí funkce KDYŽ
  • tvorba souhrnů
  • vytvoření a formátování kontingenční tabulky, grafu
  • vytvoření vlastního výpočtového pole
 • Příručka MS Excel 2013 pro ekonomy [Cz/Cz]

  Cena:
  v ceně kurzu
  Příručka MS Excel 2013 pro ekonomy [Cz/En]

  Cena:
  v ceně kurzu
  Uvedené ceny jsou bez DPH.