Kód kurzu: MOC 5929« Krok zpět

Managing Projects and Programs

Tento kurz je určen pro projektové manažery, programové manažery, členy projektového vedení nebo účastníky rozmístění řešení EPM, kteří jsou zodpovědní za vedení, analyzování a hodnocení projektů a programů v prostředí Microsoft Office EPM. Dále jsou tito odborníci schopni zpřesňovat prostředí Office EPM tak, aby se našlo řešení obchodních problémů. Je doporučeno pevné porozumění základních konceptů projektového managementu a terminologie, tak jak je uvedeno ve třetí edici Průvodce souborem znalostí projektového managementu (Průvodce PMBOK), vydané Institutem projektového managementu (PMI), a také ve Standardu projektového managementu. Dále se před účastí na kurzu doporučuje výrazná praktická zkušenost v aplikacích Microsoft Office Project Professional 2007, Project Server 2007 a Project Web Access.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 20 000 CZK v ceně kurzu 0
Brno5 18 000 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava5 625,00 EUR - 0

Pro koho je kurz určen

Tento kurs je určen pro projektové manažery, programové manažery, členy projektového vedení, nebo účastníky rozmístění řešení EPM, kteří jsou zodpovědní za vedení, analyzování a hodnocení projektů a programů v prostředí Microsoft Office EPM. Dále jsou tito odborníci schopni zpřesňovat prostředí Office EPM tak, aby se našlo řešení obchodních problémů.

Co Vás naučíme

Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Definovat projektový, programový a portfoliový management a vysvětlit jejich vzájemné vztahy v podnikovém prostředí.
 • Popsat architekturu a složky Microsoft Office Enterprise Project Management Solution a navigovat základní rozhraní aplikací Office Project 2007, Project Server 2007 a Project Web Access.
 • Definovat standardizovanou metodologii pro řízení programů.
 • Navrhnout a uplatnit aktualizace prostředí Enterprise.
 • Definovat program založením jeho vlastností a parametrů a načrtnout výhody tohoto programu.
 • Předložit detailní plán programu a optimalizovat ho časově, nákladově a zdrojově, aby se vytvořila základna programu.
 • Definovat zdroje programu, a po identifikování zásadních zdrojů posoudit a aktualizovat programový plán a základnu.
 • Zaznamenat práci zdrojů programu v časových přehledech a vývoj úkolu programu v Project Web Access and Project 2007.
 • Definovat Management získané hodnoty (EVM) a provádět EVM, včetně metriky, rozdílů a indexů výkonnosti tak, aby se mohly vytvořit předpovědi a efektivní změny programu.
 • Používat centrum projektu a analýzu dat (OLAP Cube) k prohlížení a záznamu stavu programu a k vytvoření předpovědí.
 • Konfigurovat pracovní prostředí projektu k zajištění potřeb programu.
 • Popsat uzavírací proces programu a navrhnout změny podnikového prostředí založené na poznatcích získaných během životního cyklu programu.

Požadované vstupní znalosti

p>Před zahájením kurzu, studenti musí mít:

 • Základní znalost programového managementu.
 • Zkušenosti s používáním Microsoft Office Project a vytvářením projektových rozvrhů.
 • Zkušenosti s používáním Microsoft Office Web Access.
 • Zkušenosti s používáním Microsoft Office Project Server, přednostně Project Server 2007.
 • Zkušenosti s používáním operačních systémů Windows XP, nebo Windows Vista.
 • Zkušenosti s používáním Microsoft Office Excel 2003 nebo 2007.

Nadále je doporučeno, ale ne vyžadováno, aby studenti byli:

 • Obeznámeni s klíčovými koncepty projektového managementu a terminologií z třetího vydání průvodce PMBOK, vydaného PMI.
 • Obeznámeni s klíčovými koncepty projektového managementu a terminologií z publikace Standardu pro programový management, vydané PMI.
 • Absolventi kurzu MOC Course 5927: Microsoft Office Project 2007, Managing Projects.
 • Absolventi kurzu MOC Course 5928: Microsoft Office Project 2007 Server 2007, Managing Projects.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Modul 1: Vedení podnikových projektů, programů a portfolií

Tento modul definuje a vysvětluje management projektu, programu a portfolia, jejich vzájemné vztahy, a jak fungují a jsou vedeny v podniku. Účastníci budou schopni popsat základní standardy projektového managementu a definovat základní terminologii programového managementu.

Lekce

 • Vedení projektů, programů a portfolií v Enterprise.
 • Porozumění standardům a terminologii programového managementu.

Module 2: Práce s aplikací Enterprise Project Management Solution 2007 (Řešení podnikového projektového managementu 2007)

Tento modul zkoumá znaky, přínosy, součásti a architekturu aplikace Office EPM Solution. Současně jsou popsána a předvedena i různá klientská rozhraní, jež jsou k dispozici jako součást Microsoft Office Project Server 2007, a to k bližšímu seznámení s technikami navigace rozhraní jako rozmanití uživatelé.

 • Porozumění aplikaci EPM Solution 2007.
 • Navigování EPM Solution rozhraní.

Lab: Práce s EPM Solution

 • Prohlídka Projektového centra.
 • Prohlídka Detailů projektu.
 • Prohlídka Centra zdrojů.
 • Prohlídka Pracovních míst projektu.

Modul 3: Programový management

Tento modul vysvětluje, jak definovat standardizovanou metodologii pro programový management. Také definuje nezbytné metody, postupy a požadovanou infrastrukturu k řádnému založení programového managementu v podnicích.

Lekce

 • Porozumění programovému managementu.
 • Programový management v organizaci.
 • Definování metod a postupů pro programový management.
 • Program Life Cycle Process and phases (Proces a fáze životního cyklu programu).

Modul 4: Definování a vytvoření prostředí v Enterprise

Tento modul vysvětluje přednastavenou konfiguraci v aplikaci Office Project Server 2007. Naučíte navrhnout a aplikovat změny nastavení prostředí Enterprise tak, jak náleží do aktivit programového managementu.

Lekce

 • Pohled na výchozí nastavení aplikace Office Project Server 2007.
 • Provádění změn v prostředí Enterprise.

Module 5: Založení programu

Tento modul vysvětluje, jak instalovat vlastnosti a parametry programu a definovat výhody programu v kontextu Office Project Server 2007. Také popisuje, jak rozpoznat metody optimalizace prostředí Enterprise v Project Server 2007 tak, abyste efektivně a účinně mohli aplikovat a spustit vaše programy.

Lekce

 • Práce s programem.
 • Přizpůsobení přístupů a oblastí v Enterprise.

Lab 1: Navrhnutí změn prostředí Enterprise

 • Navrhnutí změn prostředí Enterprise

Lab 2: Aktualizace definice programu v Office Project Server 2007

 • Aktualizace definice programu v Office Project Server

Module 6: Plánování programu

Tento modul vysvětluje, jak doručit detailní plán programu a optimalizovat program z hlediska času, nákladů a zdrojů tak, aby bylo možno zajistit základnu programu v kontextu Office Project Server 2007.

Lekce

 • Vývoj detailního plánu programu.
 • Zřízení vzájemných vztahů projektu v programu.
 • Dokončení plánu programu.

Lab 1: Přidávání a odstraňování projektu a znovunastavení základny

 • Odstranění projektu z programového plánu.
 • Přidání nového projektu do programového plánu a vytvoření příslušných vzájemných vztahů v programovém plánu.
 • Znovunastavení základny.

Lab 2: Návrh a realizace aktualizací ke zlepšení plánovacího procesu

 • Návrh změn prostředí Enterprise ke zlepšení plánovacího procesu.
 • Realizace změn v Náhledu a polích aplikace Enterprise.

Module 7: Vedení zdrojů

Tento modul vysvětluje, jak definovat programové zdroje, a jak po identifikování zásadních zdrojů prohlížet a aktualizovat programový plán a základnu.

 • Aktualizace fondu zdrojů Enterprise a náhrada zdrojů.
 • Zkvalitňování programového plánu identifikací zásadních zdrojů.

Lab: Aktualizace fondu zdrojů v Enterprise a náhrada zdrojů v programovém plánu

 • Zařazení nových zdrojů do fondu zdrojů v Enterprise.
 • Aktualizace atributů zdrojů v Enterprise.
 • Náhrada obecných zdrojů konkrétními.

Module 8: Sledování časových přehledů a vývoj úkolu

Tento modul vysvětluje jak sl

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
K tomuto kurzu není dostupná žádná literatura.
Uvedené ceny jsou bez DPH.