Kód kurzu: JJPA« Krok zpět

Java Persistence API (JPA) a Hibernate

Kurz je určen pro Java vývojáře, kteří se chtějí naučit základy jakož i pokročilejší techniky perzistence Java objektů do relační databáze pomocí populárního ORM nástroj Hibernate jakož i standardu Java Persistence API. Postupně Vás naučí jak pracovat s Object Relational Mapping, vyhledáváním dat, voláním uložených procedur, kešování dat a ukážeme si některé techniky pro zvýšení výkonnosti aplikace. Prostřednictvím praktických příkladů objasníme jak používat JPA a Hibernate v Java SE aplikaci, Java EE aplikaci a aplikaci vytvořené pomocí Spring Frameworku. Kurz nahrazen kurzem D77746 - Java EE 6/7: Develop Database Applications with JPA

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha4 28 800 CZK v ceně kurzu 40
Brno4 28 800 CZK v ceně kurzu 40
Bratislava4 1 180,00 EUR v ceně kurzu 40

Uživatelská náročnost

Co Vás naučíme:

 • Naučíme Vás jak definovat mapování Java objektů do relační databáze s použitím Java anotaci a XML
 • Jak vyhledávat, vkládat, modifikovat a mazat objekty pomocí HQL a JPQL jazyků a jak používat uložené procedury
 • Jak pracovat s lokálními a distribuovanými JTA transakcemi
 • Jak využít objekt cache druhé úrovně a Query cache pro zvýšení výkonu aplikace
 • Jak použít Hibernate jako JPA providera
 • Jak konfigurovat logování, automatické vytváření schématu databáze a generování Java modelu z existující databáze
 • Jak používat Entity grafy
 • Jak integrovat Hibernate do Java Spring aplikace

Pro koho je kurz určen:

 • Kurz je určen pro Java vývojáře, kteří se chtějí naučit Java Persistence API (JPA) a Hibernate

Požadované vstupní znalosti:

 • Základy OOP
 • Znalost jazyka Java a JDBC
 • Základní znalosti jazyka SQL a relačních databází

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova:

Úvod do persistence v Javě

 • Java Database Connectivity
 • Connection pool a Data Source

Problematika ORM

 • Objekt Model a Relační Model
 • Mapování

Hibernate jako ORM nástroj

 • Úvod do Hibernate
 • Mapovací metadata, Java Anotace a XML
 • Jednoduché mapování objektu do databáze
 • Konfigurace Hibernate
 • Manipulace nad objektem, crud

Koncept mapování

 • Mapování asociací mezi objekty, One-To-Many, One-To-One, Many-To-Many
 • Vazební tabulky a Embedované objekty
 • Mapování kolekcí
 • Kakádovanie operací
 • Primární klíče

JPA

 • JPA jako Java standard, Entity, Entity Manager, Entity Manager Factory, Persistence Unit a Persistence Context
 • Hibernate jako JPA provider
 • Query jazyk, Parametrické query, Pojmenované query, Nativní SQL query, Criteria Query, Query DSL
 • Joins a Lazy Probíhá získávání, Batch Probíhá získávání
 • N + 1 select problém
 • Mapování dědičnosti a polymorfní dotazy

Spring

 • Integrace Hibernate a JPA do Spring aplikace
 • Spring Data

Pokročilejší témata

 • Lokální transakce a JTA
 • Typy na zvýšení výkonnosti a testování
 • Cache druhé existujícího
 • Query cache
 • Optimistic Locking a verzionovanie entit
 • Entity grafy
 • Entity callback
 • Validace dat

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.