Microsoft Excel

Na kurzech skupiny Microsoft Excel vás naučíme vytvářet tabulky v programu Microsoft Excel, pohybovat se po tabulkách, plnit je daty, formátovat vzhled buněk a textu a celé tabulky graficky upravovat. Budete provádět výpočty pomocí vlastních vzorců a funkcí a seznámíte se s tvorbou a formátováním grafů. Naučíte se i pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu jako je zamykání, používání šablon a rozšířené kopírování. Budete sestavovat složitější vzorce a naučíte se filtrovat seznamy na listu, vytvářet kontingenční tabulky a pracovat s pokročilými funkcemi Microsoft Excelu pro manipulaci a analýzu dat.

Microsoft Excel – makra pro uživatele [MSMAK1]

13.7.2020, GOPAS Bratislava, sleva 10%, cena po slevě 113 EUR

Microsoft Excel – analýza dat a statistické výpočty [MSEXST1]

16.7.2020, GOPAS Praha, sleva 10%, cena po slevě 7 200 CZK

Microsoft Excel – praktické využití [MSEX2]

23.7.2020, GOPAS Praha, sleva 10%, cena po slevě 4 320 CZK