Cloud Customer Relationship Management - Silver

Požadavky kompetence


2 osoby musí úspěšně absolvovat jednu z následujících zkoušek:

Zkoušky Doporučená školení
Exam MB2-704: Microsoft Dynamics CRM Application  
Exam MB2-714:Microsoft Dynamics CRM 2016 Customer Service  
Exam MB2-713: Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales  
Exam MB2-709: Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales  

1 osoba z těchto musí úspěšně absolvovat jednu z následujících zkoušek:
  • EXAM MB2-710: Microsoft Dynamics CRM Online Deployment (2015)
  • EXAM MB2-706: Microsoft Dynamics CRM Online Deployment
2. osoba musí úspěšně absolvovat jednu z následujících zkoušek:
  • EXAM MB2-712: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration
  • EXAM MB2-707: Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration