Cloud Platform - Gold

Požadavky kompetence


Každý ze dvou specialistů musí úspěšně složit jednu z následujících certifikací nebo zkoušek:
  • Technical Assessment for Using Microsoft Azure for Datacenter Solutions
  • Technical Assessment for Remote Desktop Services on Azure
  • Technical Assessment for Using Azure for Data Analytics and Data Platform Solutions
  • Technical Assessment for Using Microsoft Azure for Application Development
  • Technical Assessment for Using Azure for Internet of Things Solutions

Zkoušky Doporučená školení
Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions  
Exam 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions  
Exam 70-534: Architecting Microsoft Azure Solutions  
Exam 70-473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions  
Exam 70-475: Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions  
MCSA: Linux on Azure