Manažerské dovednosti


Projektové řízení - PRINCE2®, IPMA 2017
Produktový leták s nabídkou kurzů oblasti Projektového řízení.
Kepner-Tregoe® Foundation 2015
Produktový leták Kepner-Tregoe® Foundation 2015
Procesní řízení - ITIL, COBIT 2016
Produktový leták Procesní řízení - ITIL, COBIT 2016

Prezentační dovednosti 2016
Produktový leták Prezentační dovednosti 2016