Otázky a odpovědi

Jak se přihlásím k testu?

K testu je třeba registrovat se zasláním přihlášky v pracovní den a to alespoň tři dny před konáním testu (Ideální doba pro přihlášení je 2 až 3 týdny před konáním testu.). Přihláškový formulář můžete vyplnit přímo zde na webu, odkazy pro objednání naleznete v pravé části této stránky. Objednávky přijímáme též e-mailem, poštou či osobně na všech pobočkách Počítačové školy Gopas. Důležité: Pro všechny Microsoft zkoušky je nutné mít založen účet na microsoft.com/learning!

Jak probíhá samotný test?

Vlastní test začíná po ověření totožnosti uchazeče. Kandidát musí předložit 2 doklady s fotografií a podpisem, např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, platební kartu. U testů společnosti Pearson VUE je vyžadován digitální podpis a fotografie účastníka testu. Focení a podepisování probíhá v Gopasu těsně před začátkem zkoušky. Zkouška probíhá na počítači a ve většině případů je v anglickém jazyce. Doba testu se obvykle pohybuje v rozmezí 90  – 220 minut. U některých testů je povoleno vracet se zpět k přeskočeným otázkám, jiné testy vyžadují jednoznačnou odpověď v pevně stanoveném pořadí otázek. Při testování nejsou zpravidla povoleny žádné pomůcky. Kandidáti jsou během testování monitorováni. Při porušení podmínek je test ukončen a jsou uplatněny sankce stanovené společností Prometric nebo Pearson VUE.

Kdy se dozvím výsledek testu?

Vyhodnocení je u většiny zkoušek (např. Microsoft, Cisco, IIA, MOS...) k dispozici ihned po ukončení testu, neobsahuje však detailní vyhodnocení správnosti odpovědí na jednotlivé otázky. Výsledky ORACLE zkoušek jsou k dispozici za 30 minut, a to pod účtem kandidáta na certview.oracle.com. U některých zkoušek je zaslání oficiálních výsledků spojeno s určitou lhůtou - např. 20 dnů (GMAT).

Kdy a jak obdržím certifikát?

Certifikát se svým jménem obdržíte přímo od výrobce produktu v průběhu 4 – 6 týdnů po úspěšném absolvování testu. Společně s certifikátem obdržíte i další materiály, které popisují výhody pro certifikované specialisty. U testů společnosti Microsoft si můžete stáhnout originál certifikátu po přihlášení zde. Vaší certifikací se tak můžete prokázat kdykoliv je zapotřebí a nemusíte mít požadované dokumenty stále u sebe.

Jaká je cena testu?

Přibližné ceny testů se dozvíte zde:


Jak se nejlépe připravím k testu?

Výrobci produktů zveřejňují na svých internetových stránkách konkrétní přehled oblastí testované látky. Na základě těchto přehledů a doporučených kurzů sloužících pro přípravu  k testům lze zvolit kurzy, které mají patřičnou vazbu na příslušný certifikát. Některé z kurzů můžete navštívit přímo v Počítačové škole Gopas a v rámci přípravy na certifikační testy rozhodně doporučujeme daná školení absolvovat. Účastníky kurzů čekají navíc výhody Klubu IT specialistů.

Dalším oblíbeným způsobem přípravy na certifikační testy jsou tzv. SelfTesty. Představují ideální domácí přípravu na certifikační zkoušky. Počítačová škola Gopas je poskytovatelem samostudijních testů firmy Transcender. Jedná se o knihovny testových otázek ke konkrétním certifikačním zkouškám. V každé knihovně naleznete souhrn podobných otázek, jaké se vyskytují v oficiálních testech společností Prometric a Pearson VUE. Každá knihovna testů, která obsahuje vždy testovací aplikaci a souhrn otázek k jedné konkrétní certifikační zkoušce, stojí v naší Počítačové škole 1 590 Kč (bez DPH). Objednat ji lze na stránce SelfTesty nebo na klientském servisu některé z našich Počítačových škol, kde vám také rádi zodpovíme případné dotazy.

Co když potřebuji test zrušit / přesunout?

  • V případě, že se kandidát nemůže k testu dostavit, je nutné nás o této situaci informovat v řádném termínu, tj. nejpozději 48 hodin před začátkem certifikace. Později už test zpravidla nelze zrušit, ani přesunout. Pozor, v případě Microsoft certifikací je nutné o přesun/zrušení zkoušky zažádat 7 dní před termínem zkoušky!

  • Pokud se kandidát přesunul sám přes svůj účet u poskytovatele zkoušky (např. Microsoft), je povinnen písemně informovat o této změně vyhotovitele jeho objednávky, nebo zaslat oznámení na info@gopas.cz, a to z důvodu úpravy fakturace objednávky.

  • V případě, že se kandidát nemohl dostavit na certifikaci ve smluveném termínu, a nenahlásil tuto skutečnost v požadované lhůtě, je povinen danou certifikaci uhradit bez nároku na kompenzaci! Za předpokladu, že se kandidát nedostavil z důvodu vážného úrazu/nehody/nemoci, je možné s poskytovatelem zkoušky (Pearson VUE/Prometric/Kryterion) vyjednat nový termín zdarma. V takovém případě je nutné zaslat podrobné vysvětlení situace (v anglickém jazyce) a veškerou lékařskou dokumentaci s danou nemocí/úrazem související.

Je za přesun nebo zrušení zkoušky v řádném termínu účtován nějaký poplatek?

Nutnost uhrazení poplatku za přesun/zrušení zkoušek se pojí pouze s některými typy zkoušek (např. IIA), u jiných může být přesun/zrušení zdarma. I výše poplatku se liší v závislosti na druhu zkoušky. Pro zjištění případné taxy prosím kontaktujte vyhotovitele Vaší objednávky, případně zašlete dotaz na info@gopas.cz.