Podmínky účasti


Postup pro objednání termínu zkoušky

 
Certifikační zkoušky je možné absolvovat v naší Počítačové škole v Praze nebo v Brně každý pracovní den od 9 do 17 hodin (testy je nutno ukončit nejpozději v 17 h). Pokud zájemce vlastní slevový poukaz (voucher) na test, je nutné uvést číslo poukazu již v přihlášce na test.
 

Postup při zájmu o složení certifikačního testu

V přihlášce se vyplní název a kód požadovaného testu, dále požadované datum a čas konání testu. Na základě této přihlášky bude vystavena zálohová faktura, kterou je nutné uhradit nejpozději 3 dny před požadovaným datem konání testu. Pokud bude faktura včas uhrazena, administrátoři systému zajistí naplánování testu na požadovaný den. Po objednání certifikační zkoušky obdržíte pozvánku k absolvování testu.

Identifikační číslo

Pokud zájemce již v minulosti nějaké testy skládal, je vhodné v přihlášce uvést své Prometric ID nebo Pearson VUE ID. V případě zkoušek Microsoft prosím uvádějte své MS ID (MS0123456789).

Uvedením ID lze účelně předcházet vytváření duplicitních účtů, případně nesprávných registrací na kandidáta stejného jména!

Ověření totožnosti účastníka testu

Vlastní test začíná po ověření totožnosti uchazeče. Kandidát musí předložit 2 doklady s fotografií a podpisem, např. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, platební kartu. U testů společnosti Pearson VUE je vyžadován digitální podpis a fotografie účastníka testu. Focení a podepisování probíhá v Gopasu těsně před začátkem zkoušky.

Stornování a přesun termínu konání testu

Objednaný termín certifikačního testu je možno stornovat nejpozději 3 pracovní dny před datem konání, a to výhradně písemně. V tomto případě vzniká nárok na absolvování zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení zaplacené částky. Při pozdějším stornování nebo při neúčasti na testu se poplatek nevrací.
O přesun termínu konání testu je možné zažádat nejpozději 3 pracovní dny před datem konání, a to výhradně písemně. Pozdějším žádostem o přesun nebudeme moci vyhovět. V případě neúčasti na testu se poplatek nevrací.

Přehled testovaných produktů

Počítačová škola Gopas nabízí ve svých testovacích střediscích  kromě certifikačních testů výrobců produktů, jejichž školení realizuje, rovněž veškeré testy dostupné v síti Prometric a Pearson VUE pro oblast střední a východní Evropy. Na jednotlivé certifikační testy se informujte na adrese info@gopas.cz.

Objednávka testu

Analýza dat nástrojem Power BI [MOC 10989]

27.3.2017, GOPAS Praha, sleva 15%, cena po slevě 12 190 CZK

Python II – pokročilé techniky [PYTH2]

27.3.2017, GOPAS Brno, sleva 10%, cena po slevě 10 800 CZK

Úvod do AngularJS [INTANGJS1]

27.3.2017, GOPAS Praha, sleva 10%, cena po slevě 12 960 CZK

SharePoint 2013 – nasazení a správa [MOC 20331]

27.3.2017, GOPAS Praha, sleva 10%, cena po slevě 23 400 CZK