GMAT

Společnost GOPAS jako jediné testovací centrum v ČR nabízí testování GMAT (Graduate Management Admissions Test), které je vstupním testem pro mezinárodní programy MBA na více než 2000 uznávaných školách po celém světě. 
 
Testujeme v Praze téměř každý všední den od 9:00 do 17:00 hodin. Jelikož délka tohoto testu je 4 hodiny, lze začít nejpozději v 13:00 hodin tak, aby byl test do 17:00 hodin, tj. do konce otevírací doby centra, ukončen. 
 
Zkoušku si máte možnost objednat na webu MBA.com, kde si po vytvoření profilu vyberete testovací centrum, a na základě toho se vám zobrazí všechny dostupné termíny a časy. Termín si zvolte dle svých potřeb a možností. 
 
POZOR! Po ukončení testu je kandidát zkoušky seznámen se svými výsledky, nicméně oficiální zaslání/zobrazení výsledků na účet kandidáta může trvat až 20 pracovních dní. Pečlivě tedy zvažte vybraný termín zkoušky v souladu s termínem ukončení přijímacího řízení na Vámi zvolené škole, viz. ZDE 
 
Zkouška GMAT hodnotí úroveň znalostí kandidáta v mnoha klíčových oblastech, především pak v analytickém myšlení, logice a pochopení textu, viz níže:

GMAT Test Section # of Questions Question Types
Analytical Writing Assessment 1 Topic Analysis of Argument
Integrated Reasoning 12 Questions Multi-Source Reasoning Graphics Interpretation Two-Part Analysis Table Analysis
Quantitative 37 Questions Data Sufficiency Problem Solving
Verbal 41 Questions Reading Comprehension Critical Reasoning Sentence Correction

Jako nejlepší přípravu pro úspěšné složení zkoušky doporučuje naše počítačová škola využití služeb partnerské společnosti GMAT.cz, která jako jediná v ČR nabízí školení ve standardních učebnách.
 
Další alternativou je Prep Software s modelovými otázkami, který je účastníkům testování k dispozici na stránkách poskytovatele ZDE.
 
Cena testu je 250 USD + DPH a je hrazena kandidátem po registraci na mba.com. Více informací o této zkoušce můžete naleznout ve volně dostupné příručce pro účastníky ZDE
 
V den testování doporučujeme přijít cca 30-15 minut předem. Před testem bude každý účastník individuálně seznámen s plánem zkoušky a průběhem testování. Účastník ze strany centra obdrží všechny povolené materiály, odevzdá osobní věci, bude vyfotografován a instruován i v dalších úkonech se zkouškou souvisejících, aby nedošlo k narušení procesu testování. Účastníkovi je před testem vždy poskytnout prostor pro případné otázky, aby bylo zamezeno jakýmkoliv nejasnostem.