Základní informace

Microsoft Office Specialist (MOS) je certifikační systém, který hodnotí zručnost a vědomosti uživatele při práci s aplikacemi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, SharePoint, OneNote). Získáním některé z těchto celosvětově uznávaných certifikací prokáže každý uživatel své mistrovství v ovládání všech výše popsaných produktů firmy Microsoft.
 

Proč právě MOS?

Protože většina uživatelů používá ke své práci některou z aplikací Microsoft Office, připravila firma Microsoft vlastní certifikační programy s celosvětovou platností - Microsoft Office Specialist (MOS). Tyto certifikace jsou náročnější než ECDL a prokazují především schopnost efektivně využívat konkrétních aplikací z balíku Microsoft Office.

Jak získat MOS certifikát?

Certifikát Microsoft Office Specialist lze získat na základě absolvování zkoušky v autorizovaném testovacím středisku. Po úspěšném složení testu obdrží kandidát tištěný výsledek testu a 24 hodin po testování si může vytisknout oficiální ověřený certifikát na zabezpečeném webovém portálu společnosti Certiport. Pokud má zájem o doručení oficiálního certifikátu poštou, může si o něj zažádat rovněž na stránkách Certiportu a po uhrazení malého poplatku mu bude certifikát zaslán.

Verze MOS testů

V Počítačové škole Gopas Praha nebo Brno můžete absolvovat testy MOS na verzi Office 2016, 2013 a 2010. Program MOS zahrnuje zkoušky z Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku, Accessu. Testy Word a Excel je možné skládat i v obtížnější úrovni Expert. Všechny zkoušky jsou lokalizovány do angličtiny a trvají obvykle 50 minut.

Cena testu a možnost objednání

Cena jednoho testu je 1 860 Kč (bez DPH). Termín testování je možné domluvit individuálně, probíhá každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Na testování se můžete přihlásit vyplněním objednávkového formuláře nebo zasláním přihlášky na e-mailovou adresu info@gopas.cz
Stornovat nebo přesunout objednanou zkoušku lze pouze písemně, nejpozději dva pracovní dny před původním termínem.

Výhody certifikace MOS

  • certifikát prokazuje schopnost rutinně a především efektivně využívat schopností jednotlivých aplikací Microsoft Office
  • držitel certifikátu má jasnou přednost při výběrových řízeních
  • mezinárodní platnost certifikátu
  • doklad o efektivním užití kancelářských aplikací