Podrobnosti k testu

Prostředí a formát zkoušky MOS


Zkouška probíhá na počítači v testovací místnosti Počítačové školy Gopas. Je realizována v plně funkční kopii aplikace Microsoft Office odpovídající té, pro kterou test skládáte. Testování neprobíhá na bázi otázky a následného výběru správné odpovědi z několika možností, ale jde o plnění konkrétních příkladů. Během řešení úkolů není povoleno používat Microsoft Office Help menu, ani žádné jiné pomůcky. V průběhu testování nesmí účastníci s nikým komunikovat, ani si obsah testu jakýmkoli způsobem odnášet či kopírovat. K dispozici dostanou fix a tabulku na poznámky. Po ukončení testu odevzdají tyto pomůcky zpět administrátorovi.

Zkouška je v anglickém jazyce a obvykle trvá 50 minut.

Průběh testu

• po příchodu na recepci budete vyzváni k předložení platného dokladu totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas atp.)
• poté odložíte osobní věci do uzamykatelné skříňky na recepci
• každý účastník by měl být předem registrován na stránkách poskytovatele zkoušky (www.certiport.com), aby bylo možné zkoušku spustit
• jsou-li údaje v pořádku, je následně v testovacím systému spuštěna vybraná zkouška
• pokud se během testu stane cokoli nestandardního (zmizí panel nástrojů, aplikace se vlivem chyby zhroutí, nepřiměřeně dlouho se načítá další otázka atp.), přerušte testování a upozorněte administrátora, který znovu nastartuje test od místa, kde k chybě došlo
• body vám budou započítány za splnění úkolů, na které budete tázáni; uděláte-li méně či více nad rámec otázky, může být odpověď automaticky vyhodnocena jako nesprávná
• výsledek zkoušky spatříte na obrazovce ihned po ukončení testu
• v případě úspěšného absolvování testu obdržíte na Váš účet u Certiportu elektronickou formu certifikátu v PDF, prokazující úroveň Vašich znalostí
• budete-li mít zájem o doručení tištěného certifikátu poštou, můžete si o něj zažádat rovněž na stránkách Certiportu - tato služba je Certiportem zpoplatněna