Sylabus

Sylabus programu ECDL Core

ecdl_core_gopas_cz.gif

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány.


Moduly programu ECDL Core


Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do 11 testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně.

Modul 02  Základy práce s počítačem a správa souboru
Modul 03  Zpracování textu
Modul 04  Práce s tabulkami
Modul 05  Použití databáze
Modul 06  Prezentace
Modul 07  Základy práce s internetem a komunikace
Modul 09  Úpravy digitálních obrázků
Modul 10  Tvorba webových stránek
Modul 12  Bezpečné používání informančních technologií
Modul 13  Plánování projektů
Modul 14  Spolupráce a výměna informací na internetu

Moduly M2, M3 a M7 jsou povinné v případě, že testovaná osoba má zájem získat certifikát ECDL Start nebo ECDL Core.

Modul M1

Zkoušky z tohoto modulu nejsou od roku 2014 nabízeny. Odborný obsah modulu je rozdělen a zařazen k modulům M2, M7, M12 a M14.

Modul M2 Základy práce s počítačem a správa souborů je zaměřen na dovednoti spojené s ovládáním počítače, zákaldní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost.

Modul M3 Zpracování textu je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost.

Modul M4 Práce s tabulkami je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul.

Modul M5 Použití databází je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul.

Modul M6 Prezentace je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul.

Modul M7 Základy práce s Internetem a komunikace je zaměen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost.

Modul M9 Úpravy digitálních obrázků je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul.

Modul M10 Tvorba webových stránek je zaměřen na zákaldní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul.

Modul M12 Bezpečné používání informačních technologií se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul.

Modul M13 Plánování projektů je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul.

Modul M14 Spolupráce a výměna informací na internetu je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul.


ecdl_advanced_gopas_cz.gif

Sylabus programu ECDL Advanced

V programu ECDL Advanced existují 4 moduoly, které jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací:

Modul AM3 Pokročilé zpracování textu je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností.

Modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností.

Modul AM5 Pokročilé použití databází je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností.

Modul AM6 Pokročilé prezentace je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností.