Nové kurzy v nabídce

Nové kurzy kancelářských aplikací
Procesní řízení - ITIL, COBIT
Projektové řízení - PRINCE2®, IPMA
Základy práce s PC