Projektové řízení - PRINCE2®, IPMA

Řízení projektů je způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Řízení projektů lze také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn.

Oblast Projektové řízení zahrnuje školení potřebná pro komplexní rozvoj klíčových technik a metod projektového řízení. Prohloubíme vaše znalosti a dovednosti projektového manažera zejména v oblasti řízení projektů, krizového řízení a změn.


PRINCE2® Foundation [PRINCE2F]

23.10.2017, GOPAS Bratislava, sleva 10%, cena po slevě 495 EUR

Praktické řízení projektů – pro pokročilé [IPMAD]

1.11.2017, GOPAS Praha, sleva 10%, cena po slevě 16 020 CZK