Kód kurzu: MOC 2778« Krok zpět

Microsoft SQL Server 2008 – vytváření dotazů v Transact-SQL

Kurz je určen pro všechny, kteří potřebují získávat data z databáze v prostředí MS SQL Serveru 2008. Na kurzu se účastníci dozvědí, jak psát SQL dotazy a využívat nových vlastností MS-SQL 2008 právě při vytváření dotazů.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 16 850 CZK v ceně kurzu 30
Brno3 16 550 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava3 405,00 EUR 169,00 EUR 30

Pro koho je kurz určen

 • Juniorské pozice programátorů a administrátorů Microsoft SQL Serveru
 • Pokročilí uživatelé, kteří jsou seznámeni se základy T-SQL a chtějí své vědomosti rozšířit

Co Vás naučíme

 • Popsat a použít jazyk T-SQL
 • Používat nástroje pro psaní a ladění dotazů
 • Použít příkaz SELECT pro získání dat
 • Seskupovat a sumarizovat data
 • Získat či měnit data za použití poddotazů
 • Měnit data v databázi
 • Používat full-text vyhledávání
 • Základní způsoby tvorby objektů
 • Základní techniky pro psaní složitějších dotazů

Požadované vstupní znalosti

Základní znalosti relačních databází, pojmy tabulka a relace. Základní syntaxe a příkazů jazyka T-SQL.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích. Školení obsahuje velké množství témat a je tedy poměrně intenzivní. Pro studeny, kteří se s jazykem T-SQL doposud nesetkali, je doporučeno školení GOC622.

Studijní materiály

Originální studentské příručky a materiály společnosti Microsoft v anglickém jazyce
Studentské materiály obsahují pracovní knížku s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení Microsoft. Každý účastník musí mít podle licenčních podmínek v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály. Pakliže materiály na daný kurz má již k dispozici z dřívějška, nemusí si je nutně znovu zakupovat.

Osnova kurzu

Úvod do databází a jazyka T-SQL
Studenti budou seznámeni s architekturou client/server a získají informace o pojmech relace, normalizace a základních objektech v databázi.
 • Seznámení s MS SQL 2008
 • Databáze
 • Základní syntaxe T-SQL
 • Práce se skripty
 • Použití nástrojů pro dotazování
Dotazování a filtrování dat
Modul uvede studenty do základů jazyka T-SQL s způsobu získání filtrování a řazení dat.
 • Použití příkazu SELECT
 • Filtrování dat
 • Práce s hodnotami NULL
 • Formátování výsledků
 • Základní optimalizace
Seskupování a sumarizace
Studenti se naučí způsobu seskupovat a sumarizovat data použitím agregačních funkcí a klauzule COMPUTE.
 • Sumarizace dat použitím agregací
 • Seskupení dat
 • Ohodnocování dat
 • Crosstab dotazy
Spojování dat z více tabulek
Seznámí studenty se způsobem získání výsledku z více datových zdrojů.
 • Dotazování více tabulek použitím operátorů JOIN
 • Použití operátoru JOIN pro řešení typických úloh
 • Kombinace množin výsledků
Práce s poddotazy
Osvojení základních i korelovaných poddotazů, porovnání s JOIN operátorem a možnost využití dočasných tabulek.
 • Základní použití poddotazů
 • Korelované poddotazy
 • Porovnání poddotazů a JOIN operátoru
 • Použití dočasných tabulek
 • Společný tabulkový výraz (CTE)
Změna dat v tabulce
Studenti budou schopni provádět změny v datech použitím příkazů INSERT, UPDATE, DELETE a zároveň se seznámí se základy transakcí.
 • Vkládání řádků do tabulky
 • Změna existujících dat
 • Mazání řádků tabulky
 • Základy transakcí
Dotazování metadat, XML a Full-Text
Naučí základy práce s metadaty, datovým typem XML a definice Full-Text indexů
 • Dotazování metadat
 • Práce s XML
 • Tvorba a použití Full-Text indexů
Použití programovatelných objektů po získání dat
Poskytne studentům úvod do oblasti tvorby objektů v databázi, které napomáhají při získání dat
 • Úvod do pohledů
 • Tvorba uživatelem definovaných funkcí
 • Tvorba uložených procedur
 • Tvorba triggerů
 • Úvod do distribuovaných dotazů
Pokročilé techniky
Umožní studentům nahlédnout do pokročilých technik, které se používají při ladění, optimalizaci a řešení složitějších úkolů
 • Úvod do exekučních plánů
 • Konverze datových typů
 • Datový typ hierarchyid
 • Použití kurzorů
    Tištěná příručka MOC 2778

    Cena:
    4950 CZK
    Elektronická příručka MOC 2778

    Cena:
    4550 CZK
    Tištěná příručka MOC 2778

    Cena:
    189 EUR
    Elektronická příručka MOC 2778

    Cena:
    169 EUR
    Možnost volby materiálu v tištěné, nebo elektronické podobě.


    Graf návazností kurzů