Kód kurzu: MOC 6231« Krok zpět
Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 27 250 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 26 750 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 675,00 EUR 250,00 EUR 50

Komu je kurz určen

 • Specialistům v oblasti IT, kteří chtějí spravovat databázový systém MS SQL 2008
 • Vývojářům aplikací, jejichž obsah je získáván z databázového systému

Co Vás naučíme

 • Popsat architekturu databázového systému SQL Server 2008 R2
 • Plánovat, instalovat a konfigurovat SQL Server 2008 R2
 • Zálohovat a obnovovat databáze
 • Import, export dat a jejich vztah ke službě SSIS
 • Použít BCP a KULK INSERT pro import dat
 • Spravovat zabezpečení
 • Spravovat, konfigurovat a vytvářet databázové role
 • Konfigurovat a přiřazovat oprávnění
 • Nasadit SQL Server 2008 R2 Audit
 • Spravovat službu SQL Server 2008 R2 Agent a úlohy
 • Konfigurovat databázový email, upozornění a notifikace
 • Údržbu databází
 • Konfigurovat trasování a použít nástroj Database Tuning Advisor
 • Monitorovat server za pomocí dynamických pohledů pro správu
 • Spouštět dotazy nad více servery a konfigurovat centrální server pro správu
 • Nasadit data-tier-application
 • Řešit nejběžnější problémy

Požadované vstupní znalosti

 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Schopnost porozumět a pracovat s T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778
 • Základní znalost struktury databází případně návrhu

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka firmy Microsoft. Příručka je v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Úvod do SQL Server 2008 R2 a jeho nástrojů
 • Úvod do platformy SQL Server
 • Základy práce s nástroji pro SQL Server
 • Konfigurace služeb SQL Server
Příprava systému pro SQL Server 2008 R2
 • Přehled architektury SQL Server 2008 R2
 • Plánování zdrojů pro SQL Server
 • Test zdrojů před instalací SQL Server 2008 R2
Instalace a konfigurace SQL Server 2008 R2
 • Příprava instalace SQL Server 2008 R2
 • Instalace SQL Server 2008 R2
 • Upgrade a automatizace instalace
Práce s databázemi
 • Přehled databází SQL Server
 • Práce se soubory a skupinami souborů
 • Přesunutí databázových souborů
Porozumění modelům obnovy databází
 • Strategie zálohování
 • Porozumění práce s transakčním protokolem
 • Plánování strategie zálohování
Zálohování databází SQL Server 2008 R2
 • Zálohování databází a transakčního protokolu
 • Správa záloh databází
 • Vlastnosti zálohování
Obnovení databází SQL Server 2008 R2
 • Pochopení procesu obnovení
 • Obnova databází
 • Práce s obnovou v konkrétním čase
 • Obnova systémových databází a individuálních souborů
Import a export dat
 • Přesun dat z/do SQL Serveru 2008 R2
 • Import a export dat tabulek
 • Hromadné vkládání dat do databáze
Autentikace a autorizace uživatelů
 • Autentikovaná připojení do SQL Server
 • Autorizace a přístup do databází
 • Autorizace napříč servery
Přiřazování serverových a databázových rolí
 • Role na úrovni serveru
 • Předdefinované role na úrovni databáze
 • Tvorba uživatelem definovaných rolí na úrovni databáze
Autorizace uživatelů pro přístup k objektům
 • Autorizace pro přístup k objektům
 • Autorizace Uživatelů pro spuštění kódu
 • Konfigurace oprávnění na úrovni schematu
Audit SQL Serveru
 • Možnosti auditu přístupu k datům v SQL Serveru
 • Nasazení auditu SQL Serveru
 • Správa auditu SQL Serveru
Automatizace správy SQL Server 2008 R2
 • Automatizace údržby SQL Serveru
 • Práce se službou SQL Server Agent
 • Správa úloh služby SQL Server Agent
Konfigurace zabezpečení služby SQL Server Agent
 • Přehled zabezpečení služby SQL Server Agent
 • Konfigurace a použití objektů Credentials
 • Konfigurace a použití Proxy účtů
Monitorování služby SQL Server 2008 R2 pomocí upozornění a notifikací
 • Konfigurace služby Database Mail
 • Monitorování chyb v SQL Serveru
 • Konfigurace operátorů, upozornění a notifikací
Údržba databázového systému SQL Server 2008 R2
 • Test integrity databáze
 • Údržba indexů
 • Automatizace údržby databází
Trasování SQL Serveru
 • Trasování aktivity s použitím nástroje SQL Server Profiler
 • Možnosti zvýšení výkonu za použití nástroje Database Tuning Advisor
 • Možnosti trasování
Monitorování SQL Serveru 2008 R2
 • sledování současné aktivity
 • Způsoby zachycení výkonnostních ukazatelů
 • Analýza výkonnostních ukazatelů
Správa prostředí s více servery
 • Práce s více servery
 • Virtualizace SQL Serveru
 • Nasazení a správa Data-Tier Applications
Řešení běžných problémů s SQL Serverem 2008 R2
 • Metody a postup řešení problémů
 • Řešení problému na úrovni služeb
 • Řešení problémů s konkurenčním přístupem
 • Řešení problémů s připojením
    Tištěná příručka MOC 6231

    Cena:
    7700 CZK
    Elektronická příručka MOC 6231

    Cena:
    6750 CZK
    Tištěná příručka MOC 6231

    Cena:
    284 EUR
    Elektronická příručka MOC 6231

    Cena:
    250 EUR
    Možnost volby materiálu v tištěné, nebo elektronické podobě.
    Uvedené ceny jsou bez DPH.


    Graf návazností kurzů