Kód kurzu: JWS« Krok zpět

Webové služby SOAP a REST v Javě

Kurz webových služeb pokrývá rozsáhlé prostředí standardů SOAP a REST s použitím Java SE a Java EE. Kurz začíná výkladem mapování JAXB 2.x, SAX a DOM se považuje za všeobecnou znalost a nejsou zde tak důležité. SOAP služby jsou demonstrovány pomocí javového standardu JAX-WS 2.x - knihovna Metro, případně CXF (Axis2 není plnou implementací JAX-WS), včetně pokročilých technik jako je jednosměrné nebo dlouhotrvající volání (ve stylu Comet) nebo ručního sestavování nestandardních XML místo automatického generování frameworkem JAXB. Sada specifikací WS-* definuje interoperabilní quality of service a na kurzu jsou z nich probírány především WS-Security (autentizace a šifrování na úrovni zpráv) a WS-ReliableMessaging. SOAP je velice důležitý pro integraci velkých aplikací, ale protože poslední dobou je čím dál větší důraz kladen na použití RESTful webových služeb, které jsou výrazně jednodušších a nezatěžují tolik linku a server, věnujeme se jim i na kurzu. REST web services jsou primárně řešeny pomocí Spring MVC, nicméně stejné techniky jsou předváděny i pomocí JAX-RS (Jersey). Pomocí obou je velice snadné přijímat i odesílat JSON i XML a integrovat AJAX nebo třeba Androidovou aplikaci se serverovou částí napsanou v Javě.

Kurz nahrazen kurzem D77754 - Java EE 6/7: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Kurzy zařazené do oblasti Archiv již nepatří do naší aktuální nabídky, v mnoha případech byly nahrazeny novější verzí kurzu.
Pro informace o možnosti realizace archivních kurzů prosím kontaktujte náš klientský servis (__Klientskyservis@gopas.cz) nebo naše obchodní reprezentanty (__Obchod@gopas.cz).

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 46 500 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 46 500 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 2 125,00 EUR v ceně kurzu 50

Uživatelská náročnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro vývojáře Java SE a Java EE, kteří potřebují řešit komunikaci více aplikací, ať už pomocí SOAP nebo integrují javový back-end a klientský AJAX či androidovou aplikaci pomocí RESTful web services (XML nebo JSON)

Co vás naučíme

 • SOAP, WSDL a WS-I Profile s důrazem na interoperabilitu (Java, .NET, PHP)
 • REST, XML a JSON pro AJAX a Android
 • Mapování mezi objekty a XML s použitím JAXB včetně pokročilých technik
 • Použití JAX-WS Metro/CXF pro jednoduchou i složitou komunikaci přes SOAP
 • Provádění a poskytování jednosměrných a dlouho trvajících operací ve stylu Comet, efektivně
 • RESTful web services s použitím Spring MVC a JAX-RS
 • Přijímat a odesílat JSON i XML

Požadované vstupní znalosti

Je nutné znát webové programování v Javě (servlety) a XML. Spring Framework a předchozí znalosti webových služeb jsou velkou výhodou.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

XML, XSD, JSON

 • XML a jmenné prostory
 • XML Schema (XSD), validace
 • Sestavení XSD z existujícího souboru XML
 • XML Fast Infoset
 • MTOM
 • JSON

SAX, JAXB

 • Práce s XML v Javě
 • Nejnižší úroveň - SAX
 • ContentHandler
 • Validace s použitím XSD schéma
 • XML Catalog
 • Mapování mezi XML a objekty (OXM)
 • JAXB 2.x
  • Nástroje, xjc, schemagen
  • Nesoulad XML vs. OOP, translator
  • XML Soubor s přizpůsobením (customizations)
  • Validace v rámci JAXB
  • Částečný unmarshalling
  • XmlJavaTypeAdapter
  • Vypsání binárních objektů (pro MTOM)

SOAP, WSDL, REST

 • SOAP
 • SOAP přes HTTP
 • WSDL (1.1)
 • Jednosměrný požadavek, Požadavek-odpověď, Chyby (Fault)
 • Document/Literal/Wrapped, RPC/Encoded
 • WS-Addressing
 • WSDL 2.0 (volitelně)

JAX-WS - klientská strana

 • wsimport
 • Vyšší úroveň - proxy objekt za javovým rozhraním
 • Nižší úroveň - Dispatch
 • Jednosměrné volání
 • Vstupně/výstupní parametry a Holder<T>
 • Asynchronní volání - Future
 • Asynchronní volání - AsyncHandler a Executor
 • @WebServiceRef a dependency injection v Java EE

JAX-WS - serverová strana

 • Vyšší úroveň - vystavení třídy @WebService z Javy
 • Nižší úroveň - ošetření požadavku pomocí rozhraní Provider
 • Generování WSDL z tříd Javy - wsgen
 • Generování Java tříd z WSDL - wsimport
 • Chyby a výjimky (Fault, Exception)

JAX-WS a Spring Framework

 • ContextLoader nebo SpringBeanAutowiringSupport (Java EE)
 • Springová definice beanu pomocí CXF (Tomcat, Jetty)
 • Specifická definice Metro a Springu (Tomcat, Jetty)

Pokročilý JAX-WS

 • Dlouho trvající volání (minuty, hodiny) - Comet
 • Handlery JAX-WS
 • JAX-WS a WS-Addressing
 • Binární přílohy MTOM
 • BASIC authentication
 • Šifrování pomocí HTTPS
 • WS-Security
 • WS-Policy, WS-SecurityPolicy
  • UsernameToken
  • Autentizace pomocí certifikátů klienta a serveru
  • Šifrování na úrovni zpráv
 • WS-ReliableMessaging

Spring MVC a RESTové webové služby

 • REST, RESTful Web Services
 • GET, POST, PUT, DELETE
 • Architektura Spring MVC, DispatcherServlet
 • @RequestMapping, URLs, hlavicky HTTP
 • @PathVariable
 • @RequestBody, @ResponseBody, HttpMessageConverter
 • JSON a JacksonJsonMappingView

JAX-RS a RESTové webové služby

 • Jersey - implementace JAX-RS
 • @GET, @POST, @PUT, @DELETE, URLs, @Path, @Consumes, @Produces, @PathParam
 • Třída Application, konfigurace
 • Java EE dependency injection

Ostatní technologie na vzdálenou komunikaci (volitelně)

 • Serializace objektů v Javě
 • RMI
 • Spring HttpInvoker
 • Spring JmsInvoker
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů