Základní informace

Testování znalostí v oblasti výpočetní techniky slouží pro jednoznačné prokázaní úrovně znalostí v oblasti počítačového software a hardware. Tvoří velmi důležitou součást strategie řízení firmy v oblasti lidských zdrojů.

Mezinárodně uznávané formy prokázání znalostí

Mnoho firem požaduje od svých zaměstnanců, případně uchazečů o zaměstnání důkaz o jejich kvalifikaci ve formě mezinárodně platného certifikátu.

  • Počítačoví profesionálové prokazují své znalosti certifikacemi výrobců software. Jejich získání je vázáno na složení testů v některém z akreditovaných středisek, v našem případě firem Prometric a Pearson VUE, které poskytují testovacím střediskům testy, provádějí jejich hodnocení a předávají výrobcům podklady pro vydání certifikátů. Úspěšným absolventům testů je certifikát zasílán přímo výrobcem software.
     
  • Uživatelé prokazují své znalosti evropským certifikátem European Computer Driving Licence (ECDL), který tvoří jakousi paralelu řidičskému průkazu. Tato certifikace se v současné době stává reálným standardem pro prokázání schopností efektivní práce s počítačem. Projekt je řízen z Irska a rychle se stal evropským standardem ve všech rozvinutých západních zemích.
     
  • Dalším uživatelským certifikátem je Microsoft Office Specialist (MOS). Tato certifikace je náročnější než ECDL a prokazuje především schopnost efektivně využívat konkrétních aplikací z balíku MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access a Outlook).
       

Příprava na certifikační zkoušky

Naše Počítačová škola je poskytovatelem samostudijních testů firmy Transcender. Jedná se o knihovny testových otázek ke konkrétním certifikačním zkouškám. V každé knihovně naleznete souhrn podobných otázek, jaké se vyskytují v oficiálních testech společností Prometric a Pearson VUE. Každá knihovna testů, která obsahuje vždy testovací aplikaci a souhrn otázek k jedné konkrétní certifikační zkoušce, stojí v naší Počítačové škole 1 590 Kč bez DPH. Přípravné testy na zkoušky Microsoft Office Specialist (MOS) stojí 2 400 Kč bez DPH. SelfTesty lze objednat prostřednictvím těchto stránek. Po uskutečnění objednávky vám bude zaslána proforma faktura, po jejímž uhrazení od nás obratem obdržíte e-mailem jednorázový přístupový aktivační kód s pokyny pro download testovací aplikace a sady otázek z internetu.

SelfTest lze také objednat na klientských servisech Počítačové školy Praha nebo Brno, kde vám rádi zodpovíme jakékoli další dotazy ohledně aktuální nabídky.

Další informace k SelfTestům naleznete také na http://www.selftestsoftware.com

Abyste mohli využívat samostudijní testy pro testy MOS, je nutné mít nainstalovanou ANGLICKOU verzi SW korespondujícího s verzí testu (2010, 2013).


persoanvue.jpg

You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.