Podrobnosti k testu

Prostředí a formát zkoušky MOS


Zkouška probíhá na počítači v testovací místnosti Počítačové školy Gopas. Je realizována v plně funkční kopii aplikace Microsoft Office odpovídající té, pro kterou test skládáte. Testování neprobíhá na bázi otázky a následného výběru správné odpovědi z několika možností, ale jde o plnění konkrétních příkladů. Během řešení úkolů není povoleno používat Microsoft Office Help menu, ani žádné jiné pomůcky. V průběhu testování nesmí účastníci s nikým komunikovat, ani si obsah testu jakýmkoli způsobem odnášet či kopírovat. K dispozici dostanou fix a tabulku na poznámky. Po ukončení testu odevzdají tyto pomůcky zpět administrátorovi.

Zkouška je v anglickém jazyce a obvykle trvá 50 minut.

Průběh testu

•  nejdříve budete vyzváni k předložení dokladu totožnosti s vaší fotografií a podpisem
   (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, apod.). Klientům bez platného dokladu
   není možné zkoušku spustit.
•  poté se přihlásíte do testovacího systému vaším uživatelským jménem a heslem (to si
   vytvoříte při vašem prvním testování MOS, kdy se zároveň zaregistrujete do testovacího
   systému vyplněním kontaktních údajů)
•  před spuštěním testu se na vaší obrazovce objeví instrukce pro práci s testem - pečlivě si
   je přečtěte
•  v průběhu testu uvidíte na vaší obrazovce číslo aktuálně řešené otázky a zbývající čas
   testu
•  zadání jednotlivých otázek se zobrazují v samostatném okně
•  pokud se během testu stane cokoli abnormálního (zmizí panel nástrojů nebo se aplikace 
   vlivem chyby zhroutí), přerušte testování a upozorněte administrátora, který znovu 
   nastartuje test od místa, kde k chybě došlo
•  body vám budou započítány za splnění otázek, na které budete tázáni; uděláte-li více či
   méně, než je určeno v otázce, může být odpověď považována za špatnou
•  výsledek zkoušky spatříte na vaší obrazovce ihned po zodpovězení všech otázek nebo po
   uplynutí časového limitu. Stiskněte tlačítko tisk a administátor vám pak předá tištěnou
   zprávu s výsledkem zkoušky.
•  pokud zkoušku složíte úspěšně, můžete si 24 hodin po testování vytisknout oficiální
   ověřený certifikát na zabezpečeném webovém portálu společnosti Certiport, kam se
   přihlásíte vaším uživatelským jménem a heslem. Budete-li mít zájem o doručení
   oficiálního certifikátu poštou, můžete si o něj zažádat rovněž na stránkách Certiportu a po
   uhrazení malého poplatku vám bude odeslán.
•  pokud při testu neuspějete, můžete se objednat kdykoliv na další pokus. Cena opravné
   zkoušky je stejná, tedy 1 860 Kč (bez DPH).